Youniversity logo

Komunikacja i Relacje

wypalenie zawodowe
Komunikacja i Relacje

Wypalenie zawodowe – pytania i odpowiedzi

Historia nigdy nie była świadkiem większego zaangażowania organizacji na całym świecie w poprawę zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników, jak obecnie. Mimo to, podejmowane przez firmy kroki mające na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nie zawsze przekładają się na oczekiwane rezultaty. Jednakże pracodawcy, którzy rozumieją źródła problemów i stosują zapobiegawcze, systemowe działania, zamiast skupiać się wyłącznie na objawach, mogą osiągnąć znaczącą poprawę w tym obszarze. Dzięki współpracy i zaangażowaniu, mają szansę wpływać na poprawę życia pracowników oraz całych społeczności, przyczyniając się tym samym do budowania zdrowych relacji w pracy i zatrzymywania wartościowych talentów.

Feedback / udzielanie informacji zwrotnej
Komunikacja i Relacje

Zasady dobrego feedbacku, czyli jak udzielać informacji zwrotnej

Informacja zwrotna jest potężnym narzędziem pomagającym innym w poprawie ich wyników i ich samych. Proces udzielania feedbacku może być bardzo trudny, ale jest to również jedna z najbardziej satysfakcjonujących możliwości dla liderów w każdej organizacji. Znajomość zasad dobrego feedbacku odgrywa kluczową rolę w sprawnej komunikacji. Pozwala rozpoznawać niekonstruktywną ocenę i zapanować nad emocjami, które wzbudza. Aby skutecznie rozwiązywać konflikty, należy umiejętnie unikać toksyn komunikacyjnych i odnosić się do faktów.

komunikacja wewnętrzna
Komunikacja i Relacje

Efektywna komunikacja wewnętrzna w firmie

Nie sposób przecenić roli efektywnej komunikacji w firmie. Płynny przepływ informacji między członkami organizacji usprawnia współpracę, poprawia jakość zarządzania, doprowadza do szybszego rozwiązywania problemów, a dodatkowo buduje zaufanie w firmie. Ten rodzaj komunikacji, nazywany komunikacją wewnętrzną, może przybierać różne formy, najważniejsze jednak, by cechowały ją jasność przekazu, otwartość i empatia. Czy usprawnienie komunikacji w firmie może przynieść korzyści zarówno w relacjach, jak i wynikach?

Vital Heynen o przywództwie emocjonalnym – When the light go out
Komunikacja i Relacje

Vital Heynen o przywództwie emocjonalnym – When the lights go out

Większość ludzi jest dobra, ale zdarza się, że kiedy stają się liderami, w natłoku pracy i obowiązków, zapominają że nadal trzeba być dobrym człowiekiem. Dlatego jeśli chcesz być liderem, traktuj ludzi, z którymi pracujesz, tak, jak traktujesz swoje dzieci lub swoich rodziców. To powinna być podstawa leadershipu.

mediacja
Komunikacja i Relacje

Czym jest mediacja? Rola mediatora w organizacji

Mediacja to jedna z metod alternatywnego rozwiązywania sporów pojawiających się w firmie. To proces, w którym uczestników konfliktu wspiera osoba trzecia, czyli mediator. Sprawdź, jakie cechy powinien posiadać mediator oraz jak wejść w rolę bezstronnego szefa-mediatora, aby wypracowane rozwiązania były skuteczne dla całej organizacji.

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.