Youniversity logo

Sprzedaż i Marketing

marketing i sprzedaż
Sprzedaż i Marketing

Marketing i sprzedaż – integracja marketingu i sprzedaży w firmie B2B

W świecie powszechnego dostępu do informacji coraz więcej klientów B2B woli podejmować decyzję o zakupie samodzielnie. Rozmowa z handlowcem, która wcześniej była kluczowa dla procesu sprzedaży, zaczyna ustępować efektywnością działaniom marketingowym. Przyszedł czas, by uważniej przyjrzeć się tym zmianom i zastanowić się, co zrobić, by stwarzały szanse, nie zagrożenia. Odpowiednia współpraca marketerów i handlowców to kluczowy element budowania silnej, eksperckiej marki, pozwalającej firmie wyróżnić się na konkurencyjnym rynku.

Jak dobrze komunikować korzyści swojej oferty
Sprzedaż i Marketing

Jak dobrze komunikować korzyści swojej oferty

Odpowiednio dobrane pod grupę odbiorców komunikaty sprawiają, że odbiorca kieruje swoją uwagę na dany produkt, jednocześnie utwierdzając się w przekonaniu, że korzystanie z niego przyniesie mu szereg konkretnych, namacalnych korzyści. Sprawdź, jak skutecznie posługiwać się językiem sprzedaży w kontakcie z potencjalnym klientem oraz dobrze komunikować korzyści swojej oferty.

Jak zrozumieć grupę docelową
Sprzedaż i Marketing

Jak zrozumieć grupę docelową

Zrozumienie grupy docelowej to klucz do prowadzenia skutecznych kampanii reklamowych. Skuteczne określenie grupy docelowej umożliwia skoncentrowanie wysiłków na osobach prawdopodobnie najbardziej zainteresowanych ofertą, co zwiększa efektywność działań biznesowych i marketingowych. Dowiedz się, jak zrozumieć grupę docelową i poprawić wyniki sprzedaży.

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.