Youniversity logo

Sprzedaż i Marketing

Jak dobrze komunikować korzyści swojej oferty
Sprzedaż i Marketing

Jak dobrze komunikować korzyści swojej oferty

Odpowiednio dobrane pod grupę odbiorców komunikaty sprawiają, że odbiorca kieruje swoją uwagę na dany produkt, jednocześnie utwierdzając się w przekonaniu, że korzystanie z niego przyniesie mu szereg konkretnych, namacalnych korzyści. Sprawdź, jak skutecznie posługiwać się językiem sprzedaży w kontakcie z potencjalnym klientem oraz dobrze komunikować korzyści swojej oferty.

skuteczny
Inspiracje Rozwojowe

Skuteczny zespół sprzedaży

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie konkurencja nie śpi, a klienci są coraz bardziej wymagający, menedżerowie sprzedaży codziennie mierzą z ogromem wyzwań. Selekcja i rekrutacja najlepszych talentów, onboarding, szkolenie i motywowanie to tylko niektóre z nich. Pozostałe zadania – wypracowanie rutyn, na których opiera się praca sprzedaży, współpraca z innymi działami w organizacji, pozyskiwanie klientów i funkcjonowanie w otoczeniu rynkowym, to nieodłączne obowiązki liderów, stanowiące zarazem ramy dla skutecznego zarządzania firmą. Najlepsi liderzy sprzedaży wiedzą, że ich sukces zależny jest nie tylko od kompetencji zespołu, ale przede wszystkim od umiejętności tworzenia efektywnych procesów. Dowiedz się, jak, krok po kroku, stworzyć skuteczny zespół sprzedażowy.

Jak zrozumieć grupę docelową
Sprzedaż i Marketing

Jak zrozumieć grupę docelową

Zrozumienie grupy docelowej to pierwszy krok do prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych i klucz do poprawy wyników sprzedaży. Trafne zdefiniowanie grupy docelowej umożliwia precyzyjne dostosowanie przekazu i optymalizację strategii marketingowej z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i oczekiwań odbiorców. Dowiedz się, jak poprawić skuteczność działań biznesowych poprzez lepsze zrozumienie grupy docelowej.

marketing i sprzedaż
Sprzedaż i Marketing

Marketing i sprzedaż – integracja marketingu i sprzedaży w firmie B2B

W świecie powszechnego dostępu do informacji coraz więcej klientów B2B woli podejmować decyzję o zakupie samodzielnie. Rozmowa z handlowcem, która wcześniej była kluczowa dla procesu sprzedaży, zaczyna ustępować efektywnością działaniom marketingowym. Przyszedł czas, by uważniej przyjrzeć się tym zmianom i zastanowić się, co zrobić, by stwarzały szanse, nie zagrożenia. Odpowiednia współpraca marketerów i handlowców to kluczowy element budowania silnej, eksperckiej marki, pozwalającej firmie wyróżnić się na konkurencyjnym rynku.

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.