Youniversity logo

Przywództwo i Zarządzanie

produktywność
Przywództwo i Zarządzanie

Produktywność osobista i zawodowa – dlaczego nie mamy czasu?

„Brakuje mi czasu, nie wyrobię się w terminie” – to najczęściej powtarzana mantra we wszystkich organizacjach na świecie. Czy rzeczywiście mamy go za mało czy tylko nie potrafimy efektywnie nim zarządzać? Jak poprawić swoją produktywność osobistą i zawodową? By to zrobić, warto przyjrzeć się z bliska, na czym polega problem braku czasu.

Różne pokolenia w jednym zespole
Przywództwo i Zarządzanie

Różne pokolenia w jednym zespole

Zróżnicowany wiekowo zespół jest efektywny, gdy potrafi czerpać z atutów każdego pokolenia. Umiejętność spojrzenia z perspektywy różnych generacji pozwala na wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Aby podejmować dobre decyzje dotyczące zatrudniania i tworzyć warunki wspierające potrzeby różnych generacji pracowników, menedżerowie muszą rozumieć różnice pomiędzy pokoleniami. Każde pokolenie ma inne podejście do sposobu pracy, oczekiwania, motywują ich zupełnie inne rzeczy. Multigeneracyjność w zespole może być atutem i wnieść do miejsca pracy nowe perspektywy oraz kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Przed liderem stoi wyzwanie zbudowania takiego środowiska pracy, w którym każdy czuje się słyszany i doceniany.

12 obszarów koncentracji HR
Przywództwo i Zarządzanie

12 obszarów koncentracji HR przyszłości

Nowoczesny HR jest odpowiedzialny za transformację biznesową, nie jest jedynie funkcją wsparcia. Nadaje rytm, zmusza zarząd do refleksji, kwestionuje status quo, jest motorem zmian w organizacji i z odwagą zaprasza do transformacji biznes. Cele HR wynikają tylko i wyłącznie z celów biznesowych oraz z employee experience. Na czym powinien się skoncentrować HR przyszłości w kontekście budowania angażującego i efektywnego środowiska pracy? Poznaj 12 obszarów strategicznej transformacji HR.

Problem solving
Przywództwo i Zarządzanie

Skuteczny Problem Solving

Właściwe radzenie sobie z problemami jest kluczowe dla każdej organizacji. Nikt nie lubi problemów, ale kiedy już się pojawią, należy je jak najszybciej rozwiązywać. W ciągu 8 godzin pracy pracownik napotyka na ponad 100 różnych zakłóceń i nieplanowanych przerw w pracy. W idealnej sytuacji podnosi 100 razy rękę do góry, zgłaszając problem, aby móc znaleźć najskuteczniejsze rozwiązanie. Pojedynczy pracownik! To idealny przykład dodawania wartości oraz równoległego doskonalenia.

kaskadowanie strategii
Przywództwo i Zarządzanie

Jak kaskadować i komunikować strategię w organizacji w 7 krokach?

Posiadanie jasno określonych celów i strategii oraz ich odpowiednie kaskadowanie i komunikowanie jest kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Brak jasno określonej strategii jest jednym z głównych powodów, dla których firmy upadają. Dlatego tak ważne jest, aby każdy członek zespołu znał cel i strategię organizacji oraz aby była ona jasno komunikowana na wszystkich poziomach. W tym artykule przedstawiamy, dlaczego kaskadowanie strategii jest niezbędne dla organizacji, jakie korzyści płyną z jego stosowania oraz jak skutecznie komunikować strategię na różnych poziomach firmy.

kompetencje lidera
Przywództwo i Zarządzanie

Kompetencje lidera – 7 kluczowych kompetencji przyszłości

Kompetencje lidera w najbliższej przyszłości nie będą związane z tym, że będziemy musieli nauczyć się machine learning czy jakichś skomplikowanych algorytmów, żeby zarządzać ludźmi. Paradoksalnie dzięki temu, że roboty i automaty przejmą tę pracę ręczną, będziemy mieli więcej czasu na to, żeby używać cech czysto ludzkich jak kreatywność, ciekawość, inteligencja społeczna. Co zatem będzie się liczyło na coraz bardziej wymagającym rynku pracy w najbliższych latach? Poznaj 7 najważniejszych kompetencji przyszłości menedżerów i liderów zespołów – osób, które w firmie dbają o rozwój swoich pracowników, a tym samym odpowiadają za rozwój całej organizacji.

boardmeeting
Przywództwo i Zarządzanie

TOP2 narzędzi skutecznego lidera: Boardmeeting

Jak szybko poprawić wyniki i jednocześnie angażować zespół w ciągłe doskonalenie? W tym artykule przeczytasz czym są i dlaczego warto przeprowadzać Boardmeetingi – statusowe spotkania zespołowe. Boardmeeting, wraz z kontraktem 5R, powinien znaleźć się w TOP2 najważniejszych narzędzi skutecznego menedżera. Poznaj sposób na szybką poprawę wyników przy jednoczesnym zaangażowaniu zespołu.

Kontrakt 5R
Przywództwo i Zarządzanie

Kontrakt 5R – esencja zasad efektywnego zespołu

Kontrakt 5R tworzy się na rożnych szczeblach organizacji. W tym artykule skupimy się na poziomie lidera i jego zespołu. Używając analogii do sportu, gdzie o sukcesie drużyny decyduje praca całego zespołu, podobnie jest w firmie. Poszczególni gracze mogą mieć znaczący wpływ na grę drużyny i ostateczny wynik, ale za zwycięstwo zawsze odpowiedzialny jest cały zespół. Zarówno w firmie, jak i w drużynie wszyscy muszą znać swoje role i wspólnie walczyć o wynik. Tylko w ten sposób można pokonać przeciwników.

leadership
Przywództwo i Zarządzanie

Jak zaczyna się leadership?

Organizacje, firmy, pracownicy już w niedalekiej przyszłości będą poszukiwać liderów, którzy potrafią doprowadzić do sytuacji, w której każdy realizuje strategię firmy czy zespołu i jeszcze podnosi rękę do góry, gdy widzi problem. Dla innych liderów nie będzie miejsca na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Kluczem w Lean nie jest skupianie się na pomysłach, tylko na problemach. Zapytanie ludzi o problemy generuje niesamowitą ilość pomysłów.

Jak zarządzać projektami w firmie uczącej się?
Przywództwo i Zarządzanie

Jak zarządzać projektami w firmie uczącej się?

Coraz częściej klasyczne zarządzanie projektami już się nie sprawdza. Odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego świata są nowoczesne firmy, w których elastyczna strategia wdrażana jest poprzez zwinne zespoły i zwinne projekty. Dopasowują one modele zwinności i ich korzyści do danego zespołu i sytuacji. Dzięki temu są odporne na wstrząsy w świecie VUKA, w którym żyjemy.

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.