Youniversity logo

Przywództwo i Zarządzanie

Jak tworzyć uczące się organizacje, kiedy budżet i zasoby są ograniczone
Przywództwo i Zarządzanie

Jak tworzyć uczące się organizacje, kiedy budżet i zasoby są ograniczone

Orientacja na uczenie się nie jest jedynie potrzebą chwili, wynikiem trudnej sytuacji na rynku, efektem zmian, czy odpowiedzią na niewiadomą przyszłość. Jest absolutną koniecznością. To, co jeszcze do niedawna stanowiło drobną lukę między organizacją uczącą się, a taką, która się nie rozwija – dziś jest już przepaścią. Wzrost świadomości potrzeby ciągłego rozwoju w dynamicznie zmieniających się realiach rynkowych to powód, dla którego firmy powinny zadbać o to, by stale się rozwijać i robić to umiejętnie. Jak jednak tworzyć uczące się organizacje, kiedy budżet i zasoby są ograniczone?

ESG
Przywództwo i Zarządzanie

Wpływ ESG na rozwój firmy i pracowników

„Czy lubicie być okłamywani? Czy zawsze macie pewność, że to, co kupujecie lub jecie (i za co często płacicie więcej) powstało w sposób zrównoważony?” – pyta dr Marta Szymborska w swojej serii ESG Dla Liderów Jutra na Youniversity. W artykule przypominamy najważniejsze wnioski z wystąpienia Dr Marty Szymborskiej podczas II Edycji Leadership Excellence Summit 2024. Artykuł oscyluje wokół sytuacji obecnej, oczekiwań formalnych w kontekście ESG oraz praktycznego podejścia do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w sposób, które przynosi korzyści zarówno organizacji, jak i jej pracownikom.

Jak budować nawyki, dzięki którym można realizować wielkie cele
Przywództwo i Zarządzanie

Jak budować nawyki, dzięki którym można realizować wielkie cele

Pozwala łatwiej adaptować się do zmieniających się warunków, poszerza horyzonty, poprawia jakość życia. Ciągłe uczenie się, bo o nim mowa, wspiera nie tylko rozwój osobisty i zawodowy, ale sprzyja również utrzymaniu dobrej kondycji mentalnej. Jak zmodyfikować swoje nawyki, by na stałe dołączył do nich rozwój?

ESG Szanse i Ryzyka
Przywództwo i Zarządzanie

ESG – SZANSE I RYZYKA [Raport 2024]

„Wdrażając idee ESG podkreślasz zaangażowanie w chęć dokonania zmian na lepsze w otaczającym nas świecie”. W tym artykule opisujemy najważniejsze wnioski z Raportu ESG SZANSE I RYZYKA, przedstawione podczas II Edycji Leadership Excellence Summit 2024 przez Joannę Dargiewicz-Rożek, Członkinię Zarządu Polskiego Stowarzyszenia ESG. Poznaj wyzwania i ryzyka największej transformacji, przed którą stanął świat biznesu!

ESG
Przywództwo i Zarządzanie

Jak prawidłowo wdrożyć strategię ESG?

Skoncentrowana na trzech głównych obszarach rozwoju: poszanowaniu środowiska, postępie społecznym i wzroście gospodarczym, strategia ESG coraz częściej wchodzi do głównego nurtu dyskusji, zyskując rangę priorytetu, odzwierciedlanego w politykach rozwojowych krajów członkowskich UE. Raportowanie niefinansowe, postrzegane jako kluczowy element odpowiedzialnego biznesu, staje się wymogiem regulacyjnym w wielu krajach, w tym w Polsce. Wchodzące w życie w 2024 roku przepisy mają na celu zapewnienie inwestorom i interesariuszom pełny i przejrzysty wgląd w działania firmy – nie tylko pod kątem finansowym, ale także społecznym i środowiskowym. Jak dostosować firmę do wymogów w obszarze zrównoważonego rozwoju? Zobacz, jak prawidłowo wdrożyć strategię ESG.

ESG
Przywództwo i Zarządzanie

ESG – nowy obowiązek czy szansa na poprawę wizerunku firmy?

Większa adaptacyjność, poprawa wydajności oraz niższe ryzyko interwencji regulacyjnych i prawnych to tylko niektóre z korzyści płynących z implementacji zaleceń dotyczących zrównoważonego rozwoju w firmach. Realizacja strategii ESG generująca realne oszczędności i wzrost finansowy organizacji, wpływa również pozytywnie na wizerunek firm. Z drugiej strony, brak informacji i wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju oraz sposobu określania strategii w tym zakresie, wiąże się z ryzykiem strat finansowych i wizerunkowych dla organizacji. Podobnie, jak w przypadku raportów finansowych, za nieprawidłowe dane w raportach ESG, na zarządach spółek ciąży odpowiedzialność karna i finansowa. Poznaj korzyści i ryzyka ESG dla firm.

ESG
Przywództwo i Zarządzanie

ESG – co oznacza dla firm?

Zrównoważony rozwój to hasło odmieniane przez wszystkie przypadki nie tylko przez rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju, będący następstwem wymogów formalnych, nadaje dziś konkretny kierunek wielu inicjatywom biznesowym. Społeczna odpowiedzialność biznesu, funkcjonująca początkowo jako zbiór dobrych praktyk, urosła do rangi obowiązku dotyczącego raportowania strategii ESG przez firmy. Dowiedz się, czym jest ESG oraz dlaczego nie tylko warto, ale i należy promować zrównoważony rozwój.

produktywność
Przywództwo i Zarządzanie

Produktywność osobista i zawodowa – dlaczego nie mamy czasu?

„Brakuje mi czasu, nie wyrobię się w terminie” – to najczęściej powtarzana mantra we wszystkich organizacjach na świecie. Czy rzeczywiście mamy go za mało czy tylko nie potrafimy efektywnie nim zarządzać? Jak poprawić swoją produktywność osobistą i zawodową? By to zrobić, warto przyjrzeć się z bliska, na czym polega problem braku czasu.

Różne pokolenia w jednym zespole
Przywództwo i Zarządzanie

Różne pokolenia w jednym zespole

Zróżnicowany wiekowo zespół jest efektywny, gdy potrafi czerpać z atutów każdego pokolenia. Umiejętność spojrzenia z perspektywy różnych generacji pozwala na wypracowanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Aby podejmować dobre decyzje dotyczące zatrudniania i tworzyć warunki wspierające potrzeby różnych generacji pracowników, menedżerowie muszą rozumieć różnice pomiędzy pokoleniami. Każde pokolenie ma inne podejście do sposobu pracy, oczekiwania, motywują ich zupełnie inne rzeczy. Multigeneracyjność w zespole może być atutem i wnieść do miejsca pracy nowe perspektywy oraz kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Przed liderem stoi wyzwanie zbudowania takiego środowiska pracy, w którym każdy czuje się słyszany i doceniany.

12 obszarów koncentracji HR
Przywództwo i Zarządzanie

12 obszarów koncentracji HR przyszłości

Nowoczesny HR jest odpowiedzialny za transformację biznesową, nie jest jedynie funkcją wsparcia. Nadaje rytm, zmusza zarząd do refleksji, kwestionuje status quo, jest motorem zmian w organizacji i z odwagą zaprasza do transformacji biznes. Cele HR wynikają tylko i wyłącznie z celów biznesowych oraz z employee experience. Na czym powinien się skoncentrować HR przyszłości w kontekście budowania angażującego i efektywnego środowiska pracy? Poznaj 12 obszarów strategicznej transformacji HR.

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.