Youniversity logo

Przywództwo i Zarządzanie

leadership
Przywództwo i Zarządzanie

Jak zaczyna się leadership?

Organizacje, firmy, pracownicy już w niedalekiej przyszłości będą poszukiwać liderów, którzy potrafią doprowadzić do sytuacji, w której każdy realizuje strategię firmy czy zespołu i jeszcze podnosi rękę do góry, gdy widzi problem. Dla innych liderów nie będzie miejsca na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Kluczem w Lean nie jest skupianie się na pomysłach, tylko na problemach. Zapytanie ludzi o problemy generuje niesamowitą ilość pomysłów.

Jak zarządzać projektami w firmie uczącej się?
Przywództwo i Zarządzanie

Jak zarządzać projektami w firmie uczącej się?

Coraz częściej klasyczne zarządzanie projektami już się nie sprawdza. Odpowiedzią na wyzwania dzisiejszego świata są nowoczesne firmy, w których elastyczna strategia wdrażana jest poprzez zwinne zespoły i zwinne projekty. Dopasowują one modele zwinności i ich korzyści do danego zespołu i sytuacji. Dzięki temu są odporne na wstrząsy w świecie VUKA, w którym żyjemy.

Produktywność osobista i zawodowa – dlaczego nie mamy czasu?
Przywództwo i Zarządzanie

Produktywność osobista i zawodowa – dlaczego nie mamy czasu?

Zapytaliśmy użytkowników LinkedIn co według nich jest przyczyną braku czasu na wykonywanie swoich zadań i obowiązków. Wyniki pokazują, że mamy złe przyzwyczajenia dotyczące organizacji pracy i codziennie wykonujemy czynności, które zakłócają produktywność zawodową oraz wydajność firmy. Warto przyjrzeć się w czym tkwi problem. Czy rzeczywiście nie mamy na nic czasu?

Zarządzanie zmianą – jak minimalizować opór pracowników?
Przywództwo i Zarządzanie

Zarządzanie zmianą – jak minimalizować opór pracowników?

Zmiana to transformacja – przede wszystkim na poziomie człowieka. To praca z poszerzaniem strefy komfortu, czyli wspieraniem ludzi w wyrabianiu nowych nawyków. Kompetencja zarządzania zmianą polega na zrozumieniu typu zmiany i dopasowaniu do tego działań, które wywołają pożądany przez nas efekt w danej sytuacji. 

Jak tworzyć uczące się organizacje, kiedy budżet i zasoby są ograniczone
Przywództwo i Zarządzanie

Jak tworzyć uczące się organizacje, kiedy budżet i zasoby są ograniczone

Nastawienie na uczenie się nie jest jedynie potrzebą chwili, obecnej trudnej sytuacji na rynku, zmian, czy odpowiedzią na niewiadomą przyszłość. Jest to absolutna konieczność. To, co jeszcze niedawno było drobną luką między organizacją, którą można nazwać uczącą się, a taką, która się nie rozwija – dzisiaj jest już przepaścią. Dlatego firmy powinny zadbać o to, by stale się rozwijać i robić to umiejętnie.