Youniversity logo

Wypalenie zawodowe – pytania i odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2024, Autorka: Agnieszka Kruk


Historia nigdy nie była świadkiem większego zaangażowania organizacji na całym świecie w poprawę zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników, jak obecnie. Mimo to, podejmowane przez firmy kroki mające na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nie zawsze przekładają się na oczekiwane rezultaty. Jednakże pracodawcy, którzy rozumieją źródła problemów i stosują zapobiegawcze, systemowe działania, zamiast skupiać się wyłącznie na objawach, mogą osiągnąć znaczącą poprawę w tym obszarze. Dzięki współpracy i zaangażowaniu, mają szansę wpływać na poprawę życia pracowników oraz całych społeczności, przyczyniając się tym samym do budowania zdrowych relacji w pracy i zatrzymywania wartościowych talentów.


W Artykule:

 • Według Światowej Organizacji Zdrowia wypalenie zawodowe jest zjawiskiem globalnym. Nie jest już tylko, jak uważano jeszcze kilka lat temu, trendem czy modą. Skutki wypalenia zawodowego mogą być druzgocące, zarówno dla pracownika, jak i jego organizacji.
 • Z definicji, o wypaleniu zawodowym możemy mówić wtedy, gdy brakuje równowagi między wymaganiami zawodowymi – na przykład dużą presją związaną z obciążeniem pracą – a zasobami zawodowymi. Rozdźwiękowi temu towarzyszą zazwyczaj lęk i depresja. Niepokojące jest, że to, jak czujemy się w pracy, przenosi się automatycznie na nasze życie osobiste i społeczne.
 • Jak odróżnić wypalenie zawodowe od zwykłego przepracowania i zmęczenia? Czy problemy z koncentracją oraz trudności z procesami poznawczymi i emocjonalnymi należy wiązać z wypaleniem? 
 • Wypalenie określane jest przez ekspertów zjawiskiem zawodowym, które – w porę nie zdiagnozowane – z czasem się nasila. Niecierpliwość w kontaktach z ludźmi, wycofanie czy drażliwość wobec osób, na których najbardziej nam zależy również mogą być rezultatem wypalenia zawodowego.
 • Wszechogarniające zmęczenie jeszcze przed wyjściem do pracy, wpatrywanie się w komputer godzinami, bez większych efektów naszych wysiłków – prawdopodobnie wielu z nas tego doświadczyło.
 • Jakie to uczucie być wypalonym? Jakie są objawy wypalenia zawodowego w porównaniu z poczuciem braku energii lub wyczekiwania długiego weekendu? Jakie podejście ze strony pracodawcy warto stosować, w zależności od kultury i środowiska, w którym przebywa pracownik, aby wspierać jego oraz tych, na których negatywne skutki wypalenia zawodowego mogą mieć wpływ?

Zapraszamy do lektury!


Spis treści:

 1. ABC wypalenia zawodowego
 2. Środowisko pracy a wypalenie zawodowe
 3. Organizacja w obliczu wypalenia zawodowego
 4. Rola lidera w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu zespołu
 5. Wypalenie zawodowe – stan idealny i najlepsze sposoby działania

Zobacz też: 6 sposobów na to, jak panować nad emocjami


ABC wypalenia zawodowego

Czym jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe to stan wyczerpania emocjonalnego, cynizmu i obniżonej efektywności w pracy, który wynika z długotrwałego stresu związanego z pracą. Zjawisko to jest rozpoznawane na całym świecie i dotyka pracowników w różnych branżach, zwłaszcza w tych o wysokim poziomie stresu, jak opieka zdrowotna czy edukacja. W 2019 roku Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie uznała wypalenie zawodowe za zjawisko związane z pracą, co podkreśla jego globalne znaczenie i wpływ na zdrowie publiczne.


Cztery najbardziej charakterystyczne objawy wypalenia to:

 • wyczerpanie
 • dystans psychiczny
 • zaburzenia poznawcze
 • zaburzenia emocjonalne

Jeszcze przed pandemią specjaliści wieścili narastający kryzys zdrowia psychicznego pracowników. Niestety pandemia istniejącą sytuację pogorszyła. Wypalenie zawodowe to nie tylko złe samopoczucie, uczucia z nim związane różnią się diametralnie od zwykłego przemęczenia. Co więcej, mogą skutkować negatywnymi objawami ze strony mózgu jak lęk czy depresja, a w dłuższej perspektywie, w skrajnych przypadkach – prowadzić do zaburzeń psychicznych.

Każdy ma potencjał ku temu, żeby się wypalić. Dlatego dobrą praktyką jest profilaktyka zdrowia psychicznego – zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika.


Być wypalonym zawodowo – jakie to uczucie?

Bycie wypalonym zawodowo wiąże się z uczuciem przewlekłego zmęczenia, braku motywacji i zainteresowania pracą. Osoby doświadczające wypalenia zawodowego często odczuwają rozczarowanie oraz poczucie bycia przytłoczonym i niezdolnym do sprostania oczekiwaniom zawodowym. Może to prowadzić do obniżenia efektywności pracy oraz poczucia izolacji. Uczucie wypalenia manifestuje się również w postaci cynizmu wobec pracy, którego głównym objawem jest obojętność wobec wykonywanych zadań i relacji ze współpracownikami.

Wypalenie zawodowe często mylone jest z przepracowaniem, jednak są to dwa różne stany. Przepracowanie wynika z nadmiernego obciążenia pracą w krótkim czasie i zwykle ustępuje po odpoczynku. Wypalenie zawodowe to głębszy problem, wynikający z długotrwałego stresu w pracy, który nie rozwiązuje się poprzez krótki wypoczynek i zazwyczaj nie rozwiązuje się sam. Podobnie jak zmęczenie pracą czy przepracowanie, wypalenie zawodowe charakteryzuje się poczuciem wyczerpania i obniżoną efektywnością zawodową, ale wymaga kompleksowego podejścia  i zmian w środowisku pracy.


wypalenie zawodowe

Jakie są przyczyny wypalenia zawodowego?

Przyczyny wypalenia zawodowego są złożone i różnorodne, często związane z charakterem pracy i warunkami zawodowymi. Ich zrozumienie jest kluczowe dla zapobiegania wypaleniu zawodowemu i tworzenia zdrowszego środowiska pracy.


Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do wypalenia zawodowego są:

 • nadmierny stres i ciągłe napięcie – długotrwałe wystawienie na stresujące sytuacje bez możliwości odpoczynku,
 • niejasne role zawodowe – brak jasnych oczekiwań lub zmieniające się wymagania bez odpowiedniego ich komunikowania,
 • brak wsparcia – niedostateczne wsparcie zarówno emocjonalne, jak i zawodowe od lidera  i współpracowników,
 • niewystarczające nagrody – brak adekwatnego wynagrodzenia, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, względem wkładu pracy,
 • brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym – trudności w utrzymaniu zdrowego balansu, co prowadzi do zaniedbania życia osobistego na rzecz pracy i odwrotnie,
 • brak autonomii w pracy – brak możliwości większej kontroli nad własnymi zadaniami i metodami ich wykonania.

Mówiąc o czynnikach, których konsekwencją jest wypalenie, nie można pominąć kwestii samopoczucia w miejscu pracy, tego, co pracownicy odczuwają podczas wykonywania codziennych obowiązków. Chodzi o sytuacje, które zdarzają się regularnie bądź od czasu do czasu, a które prowadzą do tego, że ludzie czują się niedoceniani, lekceważeni lub nie mają poczucia bezpieczeństwa. Chodzi o toksyczne zachowania w miejscu pracy i ich wpływ na stan psychiczny i fizyczny pracowników.


Środowisko pracy a wypalenie zawodowe

Jak wypalenie zawodowe pojmowane jest przez pracowników, a jak przez pracodawców?

Niestety, wypalenie zawodowe jest różnie pojmowane przez pracowników i pracodawców, co wpływa na podejście do tego problemu.

Pracownicy często postrzegają wypalenie zawodowe jako wynik braku równowagi między nakładem pracy a otrzymywanym wsparciem. Uważają, że jest to stan emocjonalnego, fizycznego i psychicznego wyczerpania spowodowanego długotrwałym stresem. Pracownicy mogą odczuwać frustrację, gdyż ich doświadczenia nie zawsze są adekwatnie rozumiane lub doceniane przez lidera i management.

Część pracodawców może traktować wypalenie jako problem indywidualny pracownika, a nie jako kwestię systemową wymagającą szerszego podejścia. Inni, bardziej świadomi pracodawcy, rozpoznają wypalenie jako poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników i efektywności organizacyjnej, podejmując kroki mające na celu zmniejszenie stresu w miejscu pracy i promowanie dobrego samopoczucia.

Zrozumienie obu perspektyw jest kluczowe dla skutecznego adresowania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu w organizacji.


Jakie czynniki w miejscu pracy wpływają negatywnie na samopoczucie pracowników?

Istnieje wiele czynników, które zaburzają tworzenie zdrowego środowiska pracy, które sprzyja dobrostanowi i efektywności pracowników. Każdy z tych czynników, chociaż zazwyczaj występują razem, może negatywnie wpływać na samopoczucie ludzi w miejscu pracy.


Do najbardziej niebezpiecznych należą:

 • nadmierna ilość pracy – nieustanne przeciążenie obowiązkami prowadzi do stresu i wyczerpania,
 • brak wsparcia ze strony lidera – odczucie braku wsparcia zarówno ze strony przełożonych, jak i współpracowników może zwiększać stres zawodowy,
 • niska autonomia – brak kontroli nad własną pracą i decyzjami zwiększa poczucie bezradności,
 • niejasne oczekiwania – niejasno określone role i oczekiwania mogą prowadzić do niepewności i zwiększonego stresu,
 • toksyczne relacje w pracy – konflikty interpersonalne oraz niezdrowa atmosfera w zespole mogą znacząco wpływać na zdrowie psychiczne.

Czym jest toksyczne zachowanie w miejscu pracy?

Toksyczne zachowanie w miejscu pracy obejmuje szereg działań lub postaw, które negatywnie wpływają na środowisko pracy i ludzi, którzy w nim na co dzień funkcjonują. Może to obejmować mobbing, dyskryminację, manipulowanie, celowe pomijanie innych w komunikacji, nadużycie władzy, czy tworzenie wrogiej atmosfery. Takie zachowania nie tylko pogarszają samopoczucie i wydajność pracowników, ale mogą też prowadzić do większych problemów organizacyjnych, takich jak wysoka rotacja personelu czy problemy prawne.


wypalenie zawodowe

Jaki jest wpływ toksycznych zachowań na wypalenie zawodowe i rotację pracowników?

Według globalnej ankiety przeprowadzonej w 2022 roku przez McKinsey & Company wśród 15 tys. pracowników i 1000 decydentów HR w 15 krajach na świecie, największym predyktorem objawów wypalenia zawodowego i zamiaru odejścia z pracy były toksyczne zachowania w miejscu pracy.

Wrogie środowisko pracy obniża morale, zmniejsza zaangażowanie pracowników i pogarsza ich ogólną satysfakcję z pracy. W efekcie, pracownicy mogą czuć się przeciążeni, niedoceniani i izolowani, co prowadzi do spadku produktywności i częstszego opuszczania firmy w poszukiwaniu lepszego środowiska pracy.

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, ale toksyczne zachowania, prowadzące do wypalenia zawodowego i decyzji o zmianie pracodawcy, w konsekwencji pociągają za sobą duże koszty dla organizacji. Pomimo, że pracodawcy często dokładają wszelkich starań, by budować odporność i zdolności adaptacyjne poszczególnych pracowników, nie zrekompensują one wpływu toksycznego miejsca pracy.


Organizacja w obliczu wypalenia zawodowego

Co robią pracodawcy, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników?

Wiele organizacji zdaje sobie sprawę, że inwestowanie w zdrowie psychiczne pracowników im się opłaca. Podejmują różne działania, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu pracowników, w tym m.in.:

 • wprowadzenie elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej, co pozwala pracownikom lepiej dostosować życie zawodowe do prywatnego,
 • promowanie zdrowego balansu między pracą a życiem prywatnym, poprzez zachęcanie do korzystania z urlopów oraz unikania pracy po godzinach,
 • dostarczanie wsparcia psychologicznego, takiego jak dostęp do konsultacji z psychologiem, programy wsparcia pracowniczego,
 • organizowanie szkoleń z zakresu zarządzania stresem i budowania odporności, które pomagają pracownikom radzić sobie z presją,
 • budowanie kultury organizacyjnej opartej na otwartości i wsparciu, zachęcanie do komunikacji i zgłaszania problemów.

Według ekspertów, dziewięć na dziesięć organizacji na całym świecie oferuje jakąś formę wellbeingu swoim pracownikom. Wellbeing jest pomocny, ale niekoniecznie stanowi lekarstwo na stres w pracy. Jedynym sposobem na holistyczną poprawę zdrowia jest zajęcie się w pierwszej kolejności zdrowiem psychicznym, które wpływa zarówno na zdrowie fizyczne, jak i społeczne.

Każdego dnia pracodawcy wpływają na zdrowie i zdrowie psychiczne swoich pracowników, czyniąc działania w tym zakresie priorytetem i szukając sposobów na wsparcie pracowników i na ich dobre samopoczucie. Jednakże dobre samopoczucie, jakkolwiek bardzo istotne, nie wystarczy. Liczy się sposób, w jaki ludzie doświadczają życia w pracy. Jeśli nie czują się bezpiecznie, nie czują swojej wartości w organizacji, doświadczają poniżającego traktowania, zachowań niewłączających, ekstremalnej konkurencji czy też zachowań nieetycznych – będą dążyli do zmiany środowiska pracy lub – co gorsza – ich stan wypalenia zawodowego będzie się pogłębiał.


youniversity

Jak pracodawcy mogą zapobiegać toksycznym zachowaniom w pracy?

Specjaliści McKinsey rekomendują, aby toksyczne zachowanie potraktować jako kompetencję, a właściwie jej brak. Jeśli firma umieści pozytywne i wspierające zachowanie w zestawie swoich wartości i będzie je egzekwować, łatwiej będzie liderom wychwycić brak tej kompetencji u członków swoich zespołów. Dodatkowo, organizacje muszą skupić się na stopniu, w jakim tworzą wspierające i psychologicznie bezpieczne środowisko pracy. Tutaj ważne są wspieranie empatycznego przywództwa oraz kultywowanie na co dzień wspierającego środowiska.


Kilka kluczowych działań, które mogą podjąć pracodawcy, by zapobiegać toksycznym zachowaniom w miejscu pracy:

 • szkolenia z zakresu komunikacji i relacji interpersonalnych – pomagają one budować kulturę wzajemnego szacunku i zrozumienia,
 • stworzenie jasnych zasad zachowania – wprowadzenie kodeksu etycznego określającego, co jest akceptowalne, a co stanowi toksyczne zachowanie,
 • systemy zgłaszania i rozwiązywania konfliktów – zapewnienie pracownikom bezpiecznych kanałów do zgłaszania problemów i szybka reakcja na zgłoszenia,
 • promowanie zdrowej atmosfery pracy – wspieranie inicjatyw zwiększających zaangażowanie i dobre samopoczucie pracowników,
 • monitoring i ocena – regularna ocena atmosfery w pracy i wdrażanie zmian w odpowiedzi na zaobserwowane problemy.

W jaki sposób wypalenie zawodowe i jego korelaty mogą prowadzić do kosztownych kwestii organizacyjnych?

Wypalenie zawodowe i związane z nim problemy mogą prowadzić do licznych kosztownych kwestii organizacyjnych, takich jak:

 • wzrost absencji – pracownicy cierpiący na wypalenie częściej korzystają z zwolnień lekarskich.
 • obniżenie produktywności – wypalenie zawodowe może znacząco obniżyć efektywność pracy, co bezpośrednio wpływa na wyniki firmy.
 • zwiększenie rotacji pracowników – wysokie tempo wymiany personelu jest kosztowne ze względu na potrzebę rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.
 • zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – wypalenie zawodowe zwiększa ryzyko wypadków i błędów w pracy.
 • pogorszenie atmosfery w miejscu pracy – wypalenie zawodowe może zniechęcać i demotywować inne osoby w zespole, wpływając negatywnie na kulturę organizacyjną.

Wypalenie zawodowe – jaki jest jego koszt?

Organizacje często płaca wysoką cenę za brak przeciwdziałania czynnikom w miejscu pracy, które silnie korelują ze stanem wypalenia zawodowego. Jednym z najpoważniejszych czynników jest nieświadomość lub tolerowanie toksycznego zachowania w pracy.

Koszt wypalenia zawodowego dla organizacji może być znaczący, obejmując bezpośrednie i pośrednie straty finansowe. Bezpośrednie koszty wynikają z absencji, opieki zdrowotnej i większej fluktuacji pracowników. Pośrednie koszty mogą obejmować spadek produktywności, pogorszenie jakości pracy, a także negatywne wpływy na morale zespołu i reputację firmy. Te wszystkie elementy składają się na obniżenie ogólnej wydajności organizacji i mogą prowadzić do znacznych strat finansowych, a nawet utraty wizerunku firmy.


wypalenie zawodowe

Dlaczego wysiłki pracodawców w kwestii wypalenia zawodowego nie przynoszą rezultatów?

Jest kilka powodów, dlaczego wysiłki pracodawców w kwestii wypalenia zawodowego nie zawsze przynoszą rezultaty. Często działania te są reaktywne, a nie proaktywne, co oznacza, że pracodawca interweniuje dopiero w momencie, gdy problem już się pojawi, a nie zapobiega jego powstaniu. Ponadto, programy wsparcia mogą nie być dostosowane do specyficznych potrzeb pracowników lub nie są konsekwentnie wdrażane. Ograniczeniem efektywności tych działań może być również brak zaangażowania kadry menedżerskiej w kształtowanie kultury organizacyjnej, która promuje dobrostan pracowników.


Jak mierzyć poziom wypalenia zawodowego pracowników w organizacji? Czy istnieją jakieś sprawdzone metody pomiaru tego zjawiska?

Do mierzenia poziomu wypalenia zawodowego w organizacji można stosować różnorodne metody, w tym ankiety i kwestionariusze, które są jednymi z najczęściej używanych narzędzi. Najbardziej znany to Maslach Burnout Inventory (MBI), który mierzy trzy główne aspekty wypalenia: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizację i poczucie osiągnięć zawodowych. Firmy mogą również korzystać z regularnych badań satysfakcji pracowników, analizować wskaźniki rotacji personelu oraz monitorować zaangażowanie i wydajność pracowników jako wskaźniki pośrednie wypalenia.


Jak mierzyć efekty działań w kierunku przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu?

Mierzenie efektów działań przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu może obejmować kilka różnych strategii i metryk. Organizacje często stosują ankiety satysfakcji i zaangażowania pracowników przed i po wprowadzeniu programów wsparcia, aby zobaczyć zmiany w poziomie wypalenia i satysfakcji. Można również analizować wskaźniki fluktuacji i absencji, które mogą spadać jako efekt skutecznych interwencji. Inne mierniki to oceny wydajności i jakości pracy.

Efektywność programów można również mierzyć poprzez feedback od uczestników dotyczący ich doświadczeń i postrzeganych korzyści z udziału w programach wsparcia.


Co oznacza systemowe podejście do wypalenia zawodowego i dlaczego organizacje powinny je stosować?

Badania sugerują, że pracodawcy mają tendencję do pomijania roli miejsca pracy jako środowiska, które wpływa na wypalenie i niedostatecznie inwestują w rozwiązania systemowe. Niektórzy pracodawcy uważają, że rozwiązaniem tego problemu jest szkolenie ludzi, aby pozyskali umiejętności adaptacyjne i stali się bardziej odporni.

To bardzo dobra droga, ponieważ pracownicy z tymi umiejętnościami mają przewagę w radzeniu sobie ze zmianami i przeciwnościami losu. Pracownicy, którzy są „przygotowani” do pracy w złych warunkach, z mniejszym prawdopodobieństwem będą je tolerować. Będą też bardziej skłonni do zgłaszania zamiaru opuszczenia organizacji, niż ci o niskich zdolnościach adaptacyjnych.

Pracodawcy często rozważają kwestie zdrowia psychicznego, dobrego samopoczucia i wypalenia zawodowego jako problem osobisty danego pracownika, dlatego zazwyczaj oferują zasoby skoncentrowane na poszczególnych osobach. Ewidentnie leczą objawy, zamiast dochodzić przyczyn źródłowych wypalenia jednostek. Podczas, gdy wypalenie jest doświadczane przez jednostki, to prawdziwą przyczyną problemu są systemowe nierównowagi organizacyjne w zakresie wymagań zawodowych i zasobów pracy.

Systemowe podejście do wypalenia zawodowego oznacza traktowanie tego problemu jako kompleksowego wyzwania, które wymaga zintegrowanych działań na wielu poziomach organizacji. Polega na identyfikacji i adresowaniu zarówno indywidualnych, jak i organizacyjnych przyczyn wypalenia. Organizacje powinny stosować to podejście, ponieważ pozwala na efektywniejsze rozwiązanie problemu przez zmianę kultury organizacyjnej, poprawę zarządzania, lepsze projektowanie pracy i wsparcie dla pracowników, co w efekcie doprowadzi do zwiększenia ich dobrostanu oraz poprawy ogólnej wydajności.


wypalenie zawodowe

Rola lidera w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu zespołu

Skąd lider ma wiedzieć, że jego pracownicy doświadczają wypalenia zawodowego, jak może uzyskać punkt odniesienia?

Lider może zidentyfikować symptomy wypalenia zawodowego u swoich pracowników poprzez obserwację zmian w ich zachowaniu, wydajności i zaangażowaniu. Regularne ankiety satysfakcji pracowniczej, indywidualne rozmowy oraz systemy oceny wyników mogą dostarczać informacji o poziomie stresu i zadowolenia z pracy.

Ważnym elementem są szkolenia dla kierownictwa na temat rozpoznawania symptomów wypalenia i zarządzania stresującymi sytuacjami, które pomagają w identyfikacji problemów na wczesnym etapie i wdrażaniu odpowiednich działań wsparcia.

Pomiary to również odpowiedzialność – jeśli lider decyduje się na przeprowadzenie ankiety musi pamiętać, że pracownicy będą oczekiwać, że zrobi coś z wynikami.


W jaki sposób lider może zrozumieć, czy jego działania w kwestii wypalenia zawodowego zespołu idą w dobrym kierunku, a pracownicy robią postępy?

Lider może ocenić skuteczność swoich działań przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu, analizując zmiany w wskaźnikach zadowolenia pracowników, ich wydajności oraz obserwując obniżenie poziomu fluktuacji i absencji. Regularne ankiety, rozmowy zwrotne oraz sesje coachingowe to metody, które pozwalają monitorować postępy i odbiór działań przez pracowników. Ponadto, warto analizować, jak działania te wpływają na morale zespołu i czy przynoszą pozytywne zmiany w atmosferze pracy.


Wypalenie zawodowe – jak ważne jest uznanie?

Uznanie jest kluczowe. Kiedy pracownicy czują, że ich wysiłki są doceniane, zwiększa się ich zaangażowanie i satysfakcja z pracy. Uznanie może również poprawić morale zespołu, co jest istotne w kontekście zmniejszenia ryzyka wypalenia. Regularne i szczere wyrażanie uznania nie tylko motywuje pracowników, ale także tworzy pozytywną atmosferę w miejscu pracy, co przekłada się na zdrowsze i bardziej produktywne środowisko organizacyjne. [czytaj więcej]


Jakie kroki mogą podjąć liderzy, aby stworzyć bardziej włączające środowisko pracy dla swoich ludzi?

Kluczowe jest, aby wszelkie działania dotyczące tworzenia bardziej włączającego środowiska pracy były implementowane konsekwentnie i z zaangażowaniem. Zespół obserwuje swojego lidera. Dla nich to on jest przedstawicielem pracodawcy, jest w końcu ich bezpośrednim przełożonym. A jeśli tak, to na nim właśnie ciąży obowiązek dbania o dobrostan pracowników i redukowania ryzyka wypalenia zawodowego. Dlatego liczy się szczerość w relacjach – ludzie czują się bardziej komfortowo, kiedy otwarcie mogą przyznać się do prawdziwych wyzwań, przed którymi stoją.


Oto, co pomaga liderowi w tworzeniu bardziej włączającego środowiska:

 • otwarta komunikacja – zachęcanie do otwartego dialogu między zespołem a liderem, aby wszyscy czuli się wysłuchani i zrozumiani,
 • regularny feedback – systematyczne spotkania z pracownikami, aby dyskutować o ich postępach, wyzwaniach i oczekiwaniach, [czytaj więcej]
 • wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego – oferowanie szkoleń, warsztatów oraz możliwości awansu, które pokazują pracownikom, że ich rozwój jest dla organizacji ważny,
 • elastyczność – wprowadzenie elastycznych godzin pracy lub możliwości pracy zdalnej, aby lepiej dopasować się do indywidualnych potrzeb życiowych pracowników,
 • budowanie kultury inkluzji – promowanie różnorodności i włączania w miejscu pracy, co może obejmować inicjatywy związane z różnorodnością kulturową, płciową czy wiekową.

Aby być w najlepszej formie, dbając o dobrostan zespołu lider nie może zapominać o sobie. Jego również może dotknąć wypalenie zawodowe! Niezwykle ważne jest, by miał chwile i okresy na regenerację i wzmacnianie własnej odporności. Aby móc pokazywać pracownikom, że ich zdrowie psychiczne jest ważne, sam musi być w dobrej formie psychicznej i fizycznej.


wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe – stan idealny i najlepsze sposoby działania

Organizacja, która skutecznie radzi sobie z trudnym wyzwaniem wypalenia zawodowego to taka, która:

 • ustanowiła zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie pracowników priorytetem strategicznym,
 • skutecznie radzi sobie z toksycznymi zachowaniami,
 • umożliwia rozwój zawodowy i osobisty swoim pracownikom,
 • promuje zrównoważoną pracę,
 • jej zasoby służą pracownikom,
 • w której liderzy tworzą włączające środowisko pracy i biorą odpowiedzialność za dobrostan pracowników.

W efektywnym rozwiązywaniu wyzwań związanych z wypaleniem zawodowym pomocne są:

 • treningi i warsztaty dotyczące zarządzania stresem – pomagają pracownikom rozwijać umiejętności radzenia sobie z presją i stresującymi sytuacjami,
 • regularne ankiety i badania satysfakcji – pozwalają monitorować poziom zadowolenia pracowników i szybko reagować na potencjalne problemy,
 • wprowadzenie programów wsparcia psychicznego – dostęp do psychologów czy terapeutów, którzy mogą wspierać pracowników w trudnych chwilach,
 • budowanie silnej kultury organizacyjnej – tworzenie środowiska opartego na wzajemnym szacunku, zaufaniu i wsparciu.

Szukasz inspiracji rozwojowych? Z Youniversity potrzebujesz jedynie 5 minut dziennie na rozwój własny i inspiracje rozwojowe dla swojego zespołu. Sprawdź szczegóły >>

youniversity

Sprawdź również certyfikowane zawodowe kursy dla liderów: First Time Leader, Skuteczny Manager Sprzedaży

Podziel się tym artykułem z innymi!

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.