Youniversity logo

Jak zrozumieć grupę docelową

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2024


Zrozumienie grupy docelowej to pierwszy krok do prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych i klucz do poprawy wyników sprzedaży. Trafne zdefiniowanie grupy docelowej umożliwia precyzyjne dostosowanie przekazu i optymalizację strategii marketingowej z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i oczekiwań odbiorców. Dowiedz się, jak poprawić skuteczność działań biznesowych poprzez lepsze zrozumienie grupy docelowej.


W Artykule:

 • Odpowiednie dostosowanie strategii biznesowej oraz działań marketingowych do grupy docelowej stanowi kluczowy element rynkowego sukcesu firmy.
 • Aby przejść do myślenia o komunikacji kierowanej bezpośrednio do grupy docelowej, niezbędne jest zidentyfikowanie przeszkód utrudniających odbiorcy osiągnięcie celu i przeanalizowanie ścieżki rozwiązywania problemów.
 • Strategia uwzględniająca selekcję kanałów komunikacji powinna być dostosowana do profilu odbiorcy – w szczególności pod kątem danych demograficznych i znajomości zachowań. Pozwoli to na dostosowanie przekazu marketingowego do indywidualnych preferencji odbiorców w możliwie najbardziej atrakcyjny i spersonalizowany sposób.
 • Zrozumienie grupy docelowej wymaga ciągłego zbierania i analizowania danych oraz dostosowywania strategii w oparciu o te informacje.
 • Zrozumienie grupy docelowej w procesie sprzedaży pozwala lepiej przewidywać trendy rynkowe, monitorować zachowania klientów oraz szybciej reagować na zmiany w preferencjach konsumenckich.

Spis treści:

 1. Grupa docelowa i kryteria jej definiowania
 2. Zrozumienie grupy docelowej – metody
 3. Określanie grupy docelowej krok po kroku
 4. Grupa docelowa a sukces sprzedażowy

Zobacz też: Jak metodycznie znaleźć główną przewagę konkurencyjną? [PODCAST]


Grupa docelowa i kryteria jej definiowania

Grupa docelowa to określony segment rynku, do którego kierowane są produkty, usługi, kampanie marketingowe czy komunikaty. Zazwyczaj jest to grupa osób lub organizacji, które są najbardziej prawdopodobnymi odbiorcami oferty, i które najprawdopodobniej zareagują na nią pozytywnie. Dokładne określenie grupy docelowej w ramach działań marketingowych jest szczególnie istotne dla odpowiedniego dostosowania oferty i komunikatów firm do potrzeb i preferencji określonego grona osób. Jakie czynniki brane są pod uwagę podczas definiowania grupy docelowej? Określana jest ona na podstawie różnych kryteriów, takich jak:

 • demografia: obejmująca wiek, płeć, poziom wykształcenia, dochód, stan zawodowy i rodzinny, np. produkt może być kierowany do młodych profesjonalistów w wieku 25-35 lat.
 • geografia: lokalizacja, w której mieszkają potencjalni odbiorcy, np. mieszkańcy miast, określonego kraju czy regionu.
 • psychografia: odnosi się do stylu życia, zainteresowań, postaw, wartości i osobowości, np. produkt może być kierowany do aktywnych osób ceniących zdrowy styl życia.
 • zachowania: dotyczą sposobu, w jaki klienci korzystają z produktów lub usług, ich zwyczajów zakupowych, lojalności wobec marki, a także używanych technologii.
 • potrzeby i problemy: rozwiązania, które produkty lub usługi oferują w odpowiedzi na konkretne problemy lub potrzeby klientów.

Tak zdefiniowana grupa docelowa jest podstawą dla decyzji marketingowych, w tym wyboru kanałów komunikacji, opracowania strategii sprzedaży, projektowania produktu i ustalania cen. Ponieważ efektywność działań biznesowych zależy właśnie od jej prawidłowego określenia, warto przyjrzeć się metodom zrozumienia grupy docelowej,


grupę docelową

Zrozumienie grupy docelowej – metody

Zrozumienie grupy docelowej odgrywa kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu biznesem oraz planowaniu strategii marketingowych. Poznanie głębokich potrzeb, zróżnicowanych preferencji i zmieniających się zachowań odbiorców pozwala na świadczenie usług i oferowanie produktów, które w pełni odpowiadają specyficznym potrzebom klientów.

Zyskanie wglądu w preferencje grupy docelowej umożliwia firmom kreowanie spersonalizowanych ofert, co przekłada się na zdobywanie lojalności klientów oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej. W rezultacie, odpowiednie dostosowanie strategii biznesowej oraz działań marketingowych do grupy docelowej, stanowi kluczowy element rynkowego sukcesu firmy. Najbardziej skuteczne metody, dzięki którym można zrozumieć grupę docelową to:

 • analiza danych demograficznych: gromadzenie i interpretacja informacji dotyczących wieku, płci, wykształcenia, dochodów i innych demograficznych cech grupy docelowej.
 • badania psychograficzne: zrozumienie wartości, postaw, zainteresowań, stylu życia służące lepszemu rozumieniu motywacji i preferencji klientów.
 • analiza zachowań: obserwacja zachowań w odniesieniu do produktu lub branży, pozwalająca poznać zwyczaje zakupowe klientów i preferowane przez nich kanały komunikacji.
 • badania rynkowe: ankiety, wywiady, grupy fokusowe, umożliwiające zebranie informacji od obecnych lub potencjalnych klientów.
 • monitorowanie trendów: analiza aktywności w mediach społecznościowych, na forach i blogach, dostarczająca informacji na temat opinii klientów o produktach i o marce.
 • konkurencyjna analiza rynku: pozwalająca poznać grupę docelową konkurentów i sposoby komunikacji z nimi.
 • segmentacja rynku: podział rynku na mniejsze segmenty ułatwiający zrozumienie specyfiki potrzeb i preferencji różnych grup.
 • wykorzystanie danych analitycznych: korzystanie z narzędzi analitycznych online (np. Google Analytics) umożliwiające śledzenie zachowań użytkowników na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
 • obserwacja wzorców zakupowych: bycie na bieżąco z trendami, dające rozeznanie we wzorcach zakupowych w branży.
 • przeprowadzenie testów i eksperymentów: testowanie różnych podejść marketingowych, ofert produktów, cen i promocji pozwalające na śledzenie reakcji grupy docelowej.

Zrozumienie grupy docelowej wymaga ciągłego zbierania i analizowania danych oraz dostosowywania strategii w oparciu o te informacje. Ważne, by pamiętać, że grupy docelowe mogą ewoluować, dlatego proces ten powinien być traktowany jako nieustająca aktywność.


grupę docelową

Określanie grupy docelowej krok po kroku

W procesie identyfikacji klienta końcowego istotne jest zintegrowane podejście, obejmujące obszary takie jak badania rynkowe, analityka danych, psychologia społeczna i marketing. Dzięki temu możliwe jest kompleksowe i skuteczne podejście do rozumienia grupy docelowej oraz efektywna komunikacja z nią.


Identyfikacja celu klienta i przeszkód na drodze do jego realizacji

Aby przejść do myślenia o komunikacji kierowanej bezpośrednio do grupy docelowej, niezbędne jest zidentyfikowanie przeszkód utrudniających odbiorcy osiągnięcie celu i przeanalizowanie ścieżki rozwiązywania problemów.

Najskuteczniejszym narzędziem umożliwiającym identyfikację klienta końcowego w kontekście grupy docelowej jest określenie celu, jaki wyznacza sobie jej przedstawiciel. W pierwszym kroku warto zastanowić się, co jest dążeniem grupy odbiorców, lub jakie mają oni zadanie do wykonania, a następnie przeanalizować potencjalne problemy, stojące na drodze do realizacji obranego celu. Zrozumienie istniejących utrudnień i określenie, za pomocą jakich rozwiązań można te przeszkody pokonać, pozwala na trafny dobór komunikatów kierowanych do grupy odbiorców, a tym samym prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych.

Określenie celu ułatwia metodologia ‘Job to be done’. Polega ona na skupieniu się nie na tym, kim jest odbiorca i jakie ma problemy, ale do jakiego rodzaju czynności, zadań „zatrudnia” produkty czy usługi, z których korzysta. Okoliczności i kontekst ich wykonywania są kluczowe dla dobrego zdefiniowania „pracy do wykonania”.


Badania rynku i analiza konkurencji

Kolejnym, po zidentyfikowaniu celu oraz przeszkód na drodze do jego osiągnięcia krokiem, jest przeprowadzenie badań rynku i analiza konkurencji, odgrywające kluczową rolę w procesie planowania strategicznego oraz opracowywaniu skutecznych kampanii marketingowych. Przeprowadzenie wszechstronnego badania rynku pozwala nie tylko zidentyfikować trendy, preferencje, potrzeby i oczekiwania klientów, ale również uzyskać cenne informacje na temat danego sektora i targetowanej grupy docelowej, co jest niezbędne do skierowania odpowiednich produktów i usług na rynek. Równie istotna, co badania rynku, analiza konkurencji pozwala zrozumieć, jak działają rywale i jak względem ich praktyk modyfikować własne.

Zebrane informacje, stanowiące podstawę do stworzenia profilu klienta końcowego, uwzględniającego demografię, zachowania, preferencje i potrzeby odbiorców, są jednocześnie punktem wyjścia do skutecznego dostosowania produktów, usług i komunikacji marketingowej. Dzięki nim możliwe jest tworzenie spersonalizowanych ofert, odzwierciedlających oczekiwania klientów i pozwalających na budowanie silnych relacji z nimi. Badania rynku i analiza konkurencji zapewniają również przedsiębiorstwom strategiczną przewagę, pozwalając im na identyfikację nisz rynkowych, unikalnych możliwości wzrostu, a także na przewidywanie i dostosowywanie się do zmieniających się trendów konsumenckich.


Określenie sposobów dotarcia

Kolejnym, po zdefiniowaniu grupy docelowej, etapem jest określenie odpowiednich sposobów dotarcia do klientów. Strategia uwzględniająca selekcję kanałów komunikacji powinna być dostosowana do profilu odbiorcy – w szczególności pod kątem danych demograficznych i znajomości zachowań. Pozwoli to na dostosowanie przekazu marketingowego do indywidualnych preferencji odbiorców w możliwie najbardziej atrakcyjny i spersonalizowany sposób.

Artur Jabłoński, autor serii Komunikacja w Marketingu i Sprzedaży Komunikacja w Marketingu i Sprzedaży w serwisie Youniversity.be wskazuje na ważny aspekt, jakim jest określenie, kim są odbiorcy. Grupą docelową mogą być osoby przekonane lub osoby nieprzekonane do proponowanego rozwiązania. Czym różnią się od siebie te dwie grupy?

Przekonani są świadomi oferowanej koncepcji i wierzą, że to właśnie najlepsza możliwa opcja. Cała komunikacja kierowana do ich grupy może opierać się wówczas na cechach lub korzyściach z podkreśleniem, co daje zakup danego produktu, jakie umiejętności pozwoli opanować, czego się dowiedzieć, jaki cel osiągnąć.

W przypadku grupy docelowej odbiorców nieprzekonanych do konkretnego rozwiązania, której przedstawiciele nie wybrali jeszcze najlepszej możliwej dla siebie opcji, dobrze sprawdza się komunikacja skupiona na alternatywach, np. reklama porównawcza uwzględniająca powody, dla których odbiorca powinienem wybrać konkretny produkt.


Youniversity - bezpłatna konsultacja

Budowanie świadomości produktu

Znając swój produkt oraz koncepcje rozwiązania problemu, pomocne w osiągnięciu przez odbiorcę celu, należy ukierunkować komunikację na budowanie świadomości. Jak zwiększyć świadomość produktu wśród grupy docelowej? Komunikacja dobrana pod typ odbiorcy wydaje się bardzo podobna, jednak różni się doborem komunikatów. Podczas, gdy komunikat kierowany do grupy osób przekonanych do zakupu może skupiać się na cechach produktu, przekaz adresowany do grupy tych, którzy go nie znają powinien informować o istnieniu produktu np. w kontekście alternatywy dla ofert konkurencji.


Monitorowanie rynku i modyfikacja strategii

Rynek i preferencje klientów mogą zmieniać się wraz z postępem technologicznym, trendami społecznymi, zmianami gospodarczymi i innymi czynnikami zewnętrznymi. Z tego powodu istotne jest regularne śledzenie zmian i dostosowywanie strategii dotarcia do grupy docelowej oraz sposobów komunikacji z nią . By móc na bieżąco dokonywać korekt w zakresie modyfikacji strategii dotarcia do grupy docelowej, warto śledzić rynkowe trendy i zmieniające się potrzeby oraz preferencje potencjalnych odbiorców. Pozwoli to na osiągnięcie większych sukcesów w komunikacji z klientami końcowymi. Przykład takiego działania to przeniesienie reklamy z tradycyjnych mediów, na  społecznościowe, lub rozszerzenie grupy docelowej i skierowanie przekazów do nowych segmentów rynku.


grupę docelową

Grupa docelowa a sukces sprzedażowy

Skuteczna identyfikacja grupy docelowej ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu sprzedażowego. Dogłębne zrozumienie potrzeb, preferencji i problemów potencjalnych klientów, warunkuje opracowanie skutecznej strategii marketingowej uwzględniającej segmentację rynku, dobór odpowiednich treści i kanałów komunikacji.

Zrozumienie grupy docelowej w procesie sprzedaży pozwala lepiej przewidywać trendy rynkowe, monitorować zachowania klientów oraz szybciej reagować na zmiany w preferencjach konsumenckich. To z kolei może przekładać się na poprawę relacji z klientami, budowanie lojalności oraz generowanie większych zysków dla firmy.

Warto pamiętać, że optymalizacja działań marketingowych pod kątem konkretnych odbiorców to ważna, lecz nie jedyna składowa sukcesu. Wiele  zależy od umiejętności stworzenia i optymalizacji procesu sprzedaży, na który składają się elementy takie jak: budowanie zespołu handlowego, rozwój kompetencji zespołu, analityka procesu sprzedaży, prospecting i domykanie sprzedaży.Odpowiedzią na wyzwania związane z poprawą skuteczności sprzedaży jest program rozwojowy Skuteczny Manager Sprzedaży. Nasz certyfikowany kurs online dostarczy Ci wiedzę i pozwoli rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne do zbudowanie skutecznego, mierzalnego i skalowalnego procesu sprzedaży realizowanego przez zaangażowany i zmotywowany zespół.

Stanowiący kompendium najpotrzebniejszej i najbardziej praktycznej wiedzy w dziedzinie zwiększania efektywności sprzedaży, program Skuteczny Manager Sprzedaży, pozwoli Ci rozwiązać najczęściej pojawiające się problemy związane m.in. z niewystarczającymi wynikami sprzedażowymi, trudnościami w rekrutacji skutecznych sprzedawców, nierównym poziomem kompetencji w zespole, brakiem wystarczającego doświadczenia, niewystarczającym autorytetem lidera w zespole sprzedaży, brakiem mieszanego i dającego przewidywalne efekty procesu sprzedaży oraz brakiem pomysłu na sprzedaż.Jako uczestnik programu:

 • Zyskasz praktyczne narzędzia, by kwalifikować, badać, budować potrzebę zakupową.
 • Zdobędziesz umiejętności rekrutowania, rozwijania. angażowania i zatrzymywania pracowników. 
 • Opanujesz tworzenie skutecznego, powtarzalnego, skalowalnego i mierzalnego procesu sprzedaży.
 • Rozwiniesz kompetencje, by szkolić oraz szybko i efektywnie wdrażać nowych pracowników.
 • Zdobędziesz kwalifikacje do tworzenia motywujących systemów wynagrodzeń. 
 • Udoskonalisz umiejętność wyznaczania celów i tworzenia prognoz sprzedaży w oparciu o dane.
 • Zdobędziesz biegłość w robieniu nowoczesnego prospectingu opartego o cold call i cold mail.
 • Nauczysz się tworzyć historie sprzedażowe, które sprzedają.
 • Udoskonalisz domykanie sprzedaży bez nacisków na klientów.
 • Zaczniesz świadomie przewodzić i skutecznie zarządzać każdego dnia.

Masz pytanie na temat wyzwań biznesowych związanych z rozwojem pracowników w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami, a nasze ekspertki wspólnie z Tobą przeanalizują Twoje wyzwania i znajdą najbardziej wartościowe dla Twojej firmy rozwiązanie!

Bezpłatna konsultacjaPodziel się tym artykułem z innymi!

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.