Youniversity logo

Równowaga ciała i umysłu w erze ciągłych zmian

wypalenie zawodowe
Komunikacja i Relacje

Wypalenie zawodowe – pytania i odpowiedzi

Historia nigdy nie była świadkiem większego zaangażowania organizacji na całym świecie w poprawę zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników, jak obecnie. Mimo to, podejmowane przez firmy kroki mające na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nie zawsze przekładają się na oczekiwane rezultaty. Jednakże pracodawcy, którzy rozumieją źródła problemów i stosują zapobiegawcze, systemowe działania, zamiast skupiać się wyłącznie na objawach, mogą osiągnąć znaczącą poprawę w tym obszarze. Dzięki współpracy i zaangażowaniu, mają szansę wpływać na poprawę życia pracowników oraz całych społeczności, przyczyniając się tym samym do budowania zdrowych relacji w pracy i zatrzymywania wartościowych talentów.

9 cech wzmacniających kreatywność
Inspiracje Rozwojowe

9 cech wzmacniających kreatywność

Wbrew obiegowym opiniom, kreatywne myślenie nie jest zarezerwowane tylko dla nielicznych. Cechę tę, będącą zdolnością do kreatywnego łączenia odległych idei i nowego spojrzenia na znane rzeczy, można rozwijać i wzmacniać przez poprzez systematyczny trening i praktykę. Jak opanować tę sztukę? Od zrozumienia własnych procesów myślowych, przez budowanie przestrzeni na eksperymentowanie, aż po akceptację ryzyka i błędów jako nieodłącznych elementów procesu twórczego – wszystkie te elementy kształtują fundamenty dla efektywnej kreatywności, którą jest w stanie rozwijać każdy z nas. Poznaj 9 cech wzmacniających kreatywność.

nawyki
Inspiracje Rozwojowe

Nawyki i rytuały uczenia się. Bullshit czy odkrycia zmieniające życie?

Jak uczyć się w dobie nadmiaru informacji? Jak ustalać cele uczenia się, które są zarówno ambitne, jak i realistyczne? I wreszcie – jak, każdego dnia, budować nawyki, które w sposób efektywny wspierają naszą naukę? W obliczu nieustannego przepływu informacji, znalezienie sposobu na efektywne uczenie jest sporym wyzwaniem. Na szczęście istnieją strategie, które pozwalają skutecznie działać w erze nadmiaru dostępności wiedzy. Dowiedz się, jak selekcjonować i efektywnie przyswajać wiedzę z pomocą własnych nawyków i rytuałów.

Jak dobrze komunikować korzyści swojej oferty
Sprzedaż i Marketing

Jak dobrze komunikować korzyści swojej oferty

Odpowiednio dobrane pod grupę odbiorców komunikaty sprawiają, że odbiorca kieruje swoją uwagę na dany produkt, jednocześnie utwierdzając się w przekonaniu, że korzystanie z niego przyniesie mu szereg konkretnych, namacalnych korzyści. Sprawdź, jak skutecznie posługiwać się językiem sprzedaży w kontakcie z potencjalnym klientem oraz dobrze komunikować korzyści swojej oferty.

skuteczny
Inspiracje Rozwojowe

Skuteczny zespół sprzedaży

W dynamicznym świecie biznesu, gdzie konkurencja nie śpi, a klienci są coraz bardziej wymagający, menedżerowie sprzedaży codziennie mierzą z ogromem wyzwań. Selekcja i rekrutacja najlepszych talentów, onboarding, szkolenie i motywowanie to tylko niektóre z nich. Pozostałe zadania – wypracowanie rutyn, na których opiera się praca sprzedaży, współpraca z innymi działami w organizacji, pozyskiwanie klientów i funkcjonowanie w otoczeniu rynkowym, to nieodłączne obowiązki liderów, stanowiące zarazem ramy dla skutecznego zarządzania firmą. Najlepsi liderzy sprzedaży wiedzą, że ich sukces zależny jest nie tylko od kompetencji zespołu, ale przede wszystkim od umiejętności tworzenia efektywnych procesów. Dowiedz się, jak, krok po kroku, stworzyć skuteczny zespół sprzedażowy.

Jak zrozumieć grupę docelową
Sprzedaż i Marketing

Jak zrozumieć grupę docelową

Zrozumienie grupy docelowej to pierwszy krok do prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych i klucz do poprawy wyników sprzedaży. Trafne zdefiniowanie grupy docelowej umożliwia precyzyjne dostosowanie przekazu i optymalizację strategii marketingowej z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i oczekiwań odbiorców. Dowiedz się, jak poprawić skuteczność działań biznesowych poprzez lepsze zrozumienie grupy docelowej.

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.