Youniversity logo

Różne pokolenia w jednym zespole

12 obszarów koncentracji HR
Przywództwo i Zarządzanie

12 obszarów koncentracji HR przyszłości

Nowoczesny HR jest odpowiedzialny za transformację biznesową, nie jest jedynie funkcją wsparcia. Nadaje rytm, zmusza zarząd do refleksji, kwestionuje status quo, jest motorem zmian w organizacji i z odwagą zaprasza do transformacji biznes. Cele HR wynikają tylko i wyłącznie z celów biznesowych oraz z employee experience. Na czym powinien się skoncentrować HR przyszłości w kontekście budowania angażującego i efektywnego środowiska pracy? Poznaj 12 obszarów strategicznej transformacji HR.

Feedback / udzielanie informacji zwrotnej
Komunikacja i Relacje

Zasady dobrego feedbacku, czyli jak udzielać informacji zwrotnej

Informacja zwrotna jest potężnym narzędziem pomagającym innym w poprawie ich wyników i ich samych. Proces udzielania feedbacku może być bardzo trudny, ale jest to również jedna z najbardziej satysfakcjonujących możliwości dla liderów w każdej organizacji. Znajomość zasad dobrego feedbacku odgrywa kluczową rolę w sprawnej komunikacji. Pozwala rozpoznawać niekonstruktywną ocenę i zapanować nad emocjami, które wzbudza. Aby skutecznie rozwiązywać konflikty, należy umiejętnie unikać toksyn komunikacyjnych i odnosić się do faktów.

Problem solving
Przywództwo i Zarządzanie

Skuteczny Problem Solving

Właściwe radzenie sobie z problemami jest kluczowe dla każdej organizacji. Nikt nie lubi problemów, ale kiedy już się pojawią, należy je jak najszybciej rozwiązywać. W ciągu 8 godzin pracy pracownik napotyka na ponad 100 różnych zakłóceń i nieplanowanych przerw w pracy. W idealnej sytuacji podnosi 100 razy rękę do góry, zgłaszając problem, aby móc znaleźć najskuteczniejsze rozwiązanie. Pojedynczy pracownik! To idealny przykład dodawania wartości oraz równoległego doskonalenia.

top 3 umiejętności, których najchętniej uczą się polscy pracownicy
Inspiracje Rozwojowe

TOP 3 umiejętności, których najchętniej uczą się polscy pracownicy

W świecie pełnym presji, niepewności i dynamicznych zmian, rozwój pracownika przestaje ograniczać się wyłącznie do sfery zawodowej. Okres pandemii był czasem, gdy wiele osób przewartościowało swoje priorytety. Zaczęli doceniać wartość rodziny, zdrowia i samopoczucia. Wejście na rynek pracy pokolenia Z spowodowało, że kult pracy, tak popularny wśród pokolenia X i starszych Millenialsów, odchodzi do lamusa. Praca staje się dodatkiem do życia, a nie życiem samym w sobie. Coraz więcej osób ma świadomość tego, że rozwój osobisty, nowe umiejętności w życiu oraz dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne jest równie ważne, co zdobywanie nowych umiejętności zawodowych.

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKA youniversity.be
Inspiracje Rozwojowe

Jak rozwijać pracownika? Rozmowy o karierze

Zwiększanie kompetencji pracowników w dzisiejszym konkurencyjnym świecie pracy to klucz do ich sukcesu zawodowego. Najważniejszą rolą współczesnego menedżera jest wspieranie swojego zespołu w realizacji celów zarówno biznesowych, jak i indywidualnych. Efektywny menedżer rozumie, że rozwój pracownika jest istotny nie tylko dla sukcesu pracowników, ale również dla dobrobytu całej firmy. Istotą zarządzania ludźmi jest przecież tworzenie środowiska, które sprzyja nieustannemu rozwojowi i uczeniu się. Jak rozwijać pracownika? Porozmawiajmy o karierze!

komunikacja wewnętrzna
Komunikacja i Relacje

Efektywna komunikacja wewnętrzna w firmie

Nie sposób przecenić roli efektywnej komunikacji w firmie. Płynny przepływ informacji między członkami organizacji usprawnia współpracę, poprawia jakość zarządzania, doprowadza do szybszego rozwiązywania problemów, a dodatkowo buduje zaufanie w firmie. Ten rodzaj komunikacji, nazywany komunikacją wewnętrzną, może przybierać różne formy, najważniejsze jednak, by cechowały ją jasność przekazu, otwartość i empatia. Czy usprawnienie komunikacji w firmie może przynieść korzyści zarówno w relacjach, jak i wynikach?

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.