Youniversity logo

Jak wspierać rozwój pracowników w uczącej się organizacji


Ostatnia aktualizacja: 11.01.2024


Inwestowanie w rozwój pracowników to strategiczne podejście, które przynosi długoterminowe korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. To sposób na budowanie zmotywowanych, kompetentnych i zaangażowanych zespołów, które stanowią klucz do sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym. Dla wsparcia rozwoju pracowników warto zadbać o stworzenie sprzyjającej tym inicjatywom przestrzeni. Jak  ją zaaranżować? 


W Artykule:

 • Niezależnie od wielkości firmy oraz budżetu, jakim dysponuje – rozwój pracowników jest fundamentem sprawnego działania każdej organizacji.
 • Rola HR w rozwoju jest kompleksowa i obejmuje szeroki zakres działań, od strategicznego planowania po praktyczne wdrożenie i ocenę programów rozwojowych.
 • Poza dostarczaniem pracownikom wyselekcjonowanej wiedzy i nadzoru nad jej przyswajaniem, działy HR powinny zadbać o organizacyjny mindset, czyli takie przestawienie myślenia o rozwoju, by szkolenia nie były postrzegane jako specjalnie wydzielony czas na naukę.
 • Inne, przydatne w budowaniu nawyków sprzyjających nauce rutyny, który mogą znacząco wspierać proces edukacyjny to m.in. regularność i rutyna, celowe i aktywne uczenie się.
 • Narzędzia wspierające rozwój pracowników, które od ręki można wdrożyć w każdej organizacji. to m.in. Grupy Mastermind oraz serwis rozwojowy Youniversity.
 • Umiejętne zaprojektowany przez liderów i działy HR rozwój pracowników wspiera firmę w procesie stawania się uczącą się organizacją.

Spis treści:

 1. Dlaczego warto wspierać rozwój pracowników?
 2. Rola HR w rozwoju
 3. Wyzwania rozwojowe w uczących się organizacjach
 4. Szkoleniowy ekspres do kawy. Czym jest Grupa Mastermind?
 5. Jak wspierać rozwój pracowników i stworzyć warunki do nauki w pracy?
 6. Budowanie nawyków sprzyjających nauce
 7. Nauka w uczącej się organizacji

Zobacz też: Rozwój pracowników jako element kultury organizacyjnej firmy


Dlaczego warto wspierać rozwój pracowników?

Niezależnie od wielkości firmy oraz budżetu, jakim dysponuje – rozwój pracowników jest fundamentem sprawnego działania organizacji. Wspierając rozwój pracowników, organizacje mogą osiągać szereg korzyści, które przekładają się na poprawę ich wydajności, budowanie kultury zaangażowania i ogólny sukces. Kluczowe powody, dla których warto inwestować w rozwój pracowników to przede wszystkim:

 • Zwiększenie produktywności i wydajności: pracownicy, którzy otrzymują szkolenia i rozwijają nowe umiejętności, pracują efektywniej i produktywniej.
 • Innowacyjność i kreatywność: szkolenia i rozwój zawodowy stymulują kreatywność i innowacyjność, co owocuje tworzeniem nowych pomysłów i rozwiązań w firmie.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: inwestycja w rozwój pracowników uwiarygadnia zainteresowanie firmy ich karierą i dobrostanem, co zwiększa zaangażowanie i lojalność zatrudnionych osób.
 • Redukcja fluktuacji pracowników: firmy inwestujące w rozwój swoich pracowników mają często niższy wskaźnik rotacji, ponieważ pracownicy czują się bardziej docenieni i mają większe możliwości rozwoju wewnątrz organizacji.
 • Przygotowanie na przyszłe wyzwania: szkolenia i rozwój kompetencji pomagają przygotować pracowników na przyszłe zmiany i wyzwania – zarówno w kontekście rynkowym, jak i technologicznym.
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej: rozwój pracowników przyczynia się do budowania silnej kultury organizacyjnej, opartej na ciągłym uczeniu się, wzajemnym wsparciu i innowacjach.
 • Przyciąganie talentów: organizacje znane z dbałości o rozwój swoich pracowników, są atrakcyjniejsze dla potencjalnych kandydatów, co ułatwia im pozyskiwanie talentów. Wpływa również na poprawę retencji.
 • Poprawa kompetencji zarządczych: rozwój liderów i menedżerów w firmie to podstawa dla lepszego zarządzania, komunikacji i podejmowania decyzji.
 • Zwiększenie elastyczności i adaptacji: pracownicy w procesie ciągłego rozwoju są lepiej przygotowani do adaptacji do zmian i nowych wyzwań, co przekłada się na elastyczność całej organizacji.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy: firmy, które inwestują w rozwój swoich pracowników, są postrzegane jako odpowiedzialne i innowacyjne.

rozwój pracowników

Rola HR w rozwoju

Niezależnie od wielkości firmy oraz budżetu, jakim dysponuje – rozwój pracowników jest fundamentem sprawnego działania każdej organizacji. Rola, którą ma w nim do odegrania HR jest kompleksowa i obejmuje szeroki zakres działań – od strategicznego planowania po praktyczne wdrożenie i ocenę programów rozwojowych. Innowacyjnym podejściem do tematu jest projektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju, zachęcających pracowników do samodzielnego zdobywania wiedzy i dzielenia się nią.

Główne zadania HR w kontekście rozwoju to :

 1. Identyfikacja potrzeb rozwojowych: rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników wynikających m.in. z ocen wydajności, planów sukcesji, zmian rynkowych, technologicznych oraz organizacyjnych.
 2. Planowanie i wdrażanie programów rozwojowych: projektowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i rozwojowych, które odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby i wspierają cele organizacji.
 3. Zarządzanie talentami: rekrutacja oraz rozwijanie, motywowanie i zatrzymywanie kluczowych pracowników w organizacji.
 4. Budowanie ścieżek kariery: pomoc pracownikom w tworzeniu i realizacji ścieżek kariery, zapewnianie szkoleń, mentoring, coaching oraz umożliwianie rozwoju zawodowego.
 5. Wsparcie rozwoju przywództwa: odpowiadanie za rozwój kompetencji przywódczych w organizacji – szkolenia dla menedżerów i liderów.
 6. Monitorowanie i ocena efektywności szkoleń: ocena skuteczności programów rozwojowych, monitorowanie postępów uczestników i mierzenie wpływu szkoleń na wydajność pracy.
 7. Kultura organizacyjna i zaangażowanie: budowanie i utrzymywanie pozytywnej kultury organizacyjnej, która wspiera rozwój i zaangażowanie pracowników.
 8. Zarządzanie zmianą: pomoc pracownikom w adaptacji do zmian organizacyjnych poprzez odpowiednie szkolenia i wsparcie.
 9. Budżetowanie i zarządzanie zasobami: zarządzanie budżetem na szkolenia i rozwój oraz optymalizacja wykorzystania dostępnych zasobów.
 10. Wsparcie ciągłego uczenia się: promowanie kultury ciągłego uczenia się w organizacji – zachęcanie do samorozwoju i dostarczanie narzędzi oraz zasobów do nauki.

Wyzwania rozwojowe w uczących się organizacjach

Efektywny dział HR, który skutecznie wspiera rozwój pracowników, przyczynia się do sukcesu całej organizacji. Pracownicy działów HR na co dzień mierzą się jednak z wieloma wyzwaniami rozwojowymi. W czasach łatwej dostępności do szkoleń i kursów muszą jeszcze uważniej wybierać te, które dostarczą wartości firmie i pożądanych kompetencji jej pracownikom.

Mając na celu stały rozwój pracowników, działy HR w nowoczesnych firmach stają się niejako kuratorem wiedzy. Jak wygląda to w praktyce? Po dogłębnej analizie potrzeb na rynku i działalności topowych praktyków biznesu, starannie selekcjonują wiedzę, którą udostępniają swoim pracownikom. Nadzorują prawidłowy przebieg opracowanej dla pracowników ścieżki rozwoju, dostarczając im wyselekcjonowaną wiedzę, dostępną w jednym miejscu. Dodatkowo, działy HR dbają o organizacyjny mindset, czyli takie przestawienie myślenia o rozwoju, by szkolenia nie były postrzegane jako specjalnie wydzielony czas na naukę (co często odstrasza i zniechęca pracowników), ale inwestycja we własną ścieżkę edukacyjno-zawodową.


rozwój pracowników

Szkoleniowy ekspres do kawy. Czym jest Grupa Mastermind?

Istnieją narzędzia wspierające rozwój pracowników, które od ręki wdrożyć można w każdej organizacji. Najlepszym przykładem są wewnętrzne Grupy Mastermind, które tworzą ludzie o podobnych celach, wspierający się wzajemnie w ich osiąganiu. Takie inicjatywny powstają w odpowiedzi na potrzebę dzielenia się z innymi tym, co dla pracowników jest ciekawe, wartościowe i pomocne. Ilekroć pracownicy dowiedzą się o czymś interesującym, mogą omówić to w grupie. Dyskutują, dochodzą do nowych wniosków, a jednocześnie – zupełnie mimochodem – poszerzają horyzonty myślenia, wymieniają doświadczenia, słowem: rozwijają się.


Kluczowe cechy Grup Mastermind to:

 • Wspólne cele i interesy: członkowie Grupy Mastermind zazwyczaj dzielą podobne cele zawodowe lub osobiste, co sprzyja efektywnej wymianie i wzajemnemu wsparciu.
 • Wzajemne wsparcie: uczestnicy Grupy oferują sobie nawzajem wsparcie, motywację, doradztwo i konstruktywną krytykę.
 • Dzielenie się wiedzą: członkowie Grupy dzielą się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i wiedzą, co pomaga każdemu uczestnikowi w rozwoju osobistym i zawodowym.
 • Rozwiązywanie problemów: Grupa Mastermind może służyć jako forum do dyskusji i rozwiązywania problemów, gdzie różne perspektywy i doświadczenia są wykorzystywane do generowania rozwiązań.
 • Networking i budowanie relacji: uczestnictwo w Grupie Mastermind umożliwia rozwijanie sieci kontaktów zawodowych i budowanie głębszych relacji biznesowych.
 • Regularne spotkania: Grupy Mastermind zazwyczaj spotykają się regularnie, zarówno osobiście, jak i online, aby utrzymać ciągłość i skuteczność współpracy.
 • Odpowiedzialność: członkowie Grupy często biorą na siebie odpowiedzialność za swoje cele, a Grupa służy jako platforma do monitorowania postępów i realizacji założeń.
 • Ograniczona liczba uczestników: Grupy Mastermind zwykle są dość małe, aby zapewnić skuteczną komunikację i uwagę na potrzeby każdego członka.
 • Wymiana różnorodnych perspektyw: Członkowie Grupy często pochodzą z różnych środowisk i mają różne doświadczenia, co wzbogaca dyskusje i otwiera na nowe perspektywy.

Grupy Mastermind cenione są za swoją zdolność do przyspieszania rozwoju osobistego i zawodowego poprzez współpracę i wzajemne wsparcie. Są popularne wśród przedsiębiorców, profesjonalistów, liderów biznesu i osób dążących do rozwoju osobistego.


rozwój pracowników

Jak wspierać rozwój pracowników i stworzyć warunki do nauki w pracy?

Dla wsparcia rozwoju pracowników warto jest zadbać o stworzenie sprzyjającej tym inicjatywom przestrzeni. Nie zawsze musi to być konkretne miejsce – jest to bardziej kwestia wychwycenia odpowiedniego momentu, w którym lider sprowokuje do dyskusji i wzajemnej inspiracji. Wspomniana przestrzeń jest bardzo przydatna w w trakcie rutynowych czynności z zespołem, np. przed cyklicznymi spotkaniami typu Boardmeetingi. Komunikacji sprzyjają również wirtualne grupy w intranecie.

Odpowiednio dobrane narzędzia podnoszą zaangażowanie pracowników w ich własny rozwój. Metody te są charakterystyczną cechą uczących się organizacji, które budują liderzy świadomi wartości kompetencji swoich współpracowników i konieczności wzmacniania ich.


Youniversity - bezpłatna konsultacja

Budowanie nawyków sprzyjających nauce

Edyta Paul, ekspertka projektowania uczących się organizacji, sugeruje by do tak rozumianego rozwoju podejść jak do budowania nawyków. Proponowana przez nią metoda małych kroków pozwala w prosty sposób zmienić swoje zachowania i osiągnąć zamierzone cele. Wystarczy wybrać czynność wykonywaną regularnie i dołożyć do niej nowe zadanie, stopniowo wydłużając czas jego trwania lub intensywność wykonywania. W ciągu dnia pracy jest mnóstwo momentów, w których można tę metodę zastosować.

Inne, przydatne w budowaniu nawyków sprzyjających nauce rutyny, który mogą znacząco wspierać proces edukacyjny to:

 • Regularność i rutyna: ustanowienie regularnego harmonogramu nauki pomaga wypracować stabilną rutynę w tworzeniu i utrzymaniu nawyków naukowych.
 • Zorganizowane miejsce do nauki: wydzielona do nauki przestrzeń (zarówno fizyczna, jak i wirtualna) sprzyja spokojowi i zorganizowaniu dedykowanego do nauki, wolnego od rozpraszaczy miejsca.
 • Krótkie sesje nauki: podzielenie czasu nauki na krótsze sesje i stosowanie interwałów to popularne podejście sprzyjające systematyczności w nauce.
 • Celowe uczenie się: określenie konkretnego celu nauki na każdą sesję pomaga w utrzymaniu skupienia i motywacji.
 • Aktywne metody nauki: zamiast tradycyjnych metod warto wykorzystywać interaktywne metody nauki.
 • Samoregulacja i samoocena: regularna ocena własnych postępów wzmacnia świadomość własnych mocnych i słabych stron oraz umożliwia dostosowywanie metod nauki do swoich potrzeb.
 • Równowaga i przerwy: zapewnienie sobie regularnych przerw i czasu na odpoczynek sprzyja kluczowej dla zdrowia psychicznego i efektywności równowadze między nauką a relaksem.
 • Łączenie nauki z zainteresowaniami: nauka połączona z rozwojem własnych zainteresowań i pasjami zwiększa zaangażowanie i przyjemność z uczenia się.
 • Nauka przez nauczanie: wyjaśnianie materiału innym jest skuteczną metodą utrwalania wiedzy.
 • Utrzymanie ciekawości i otwartości: ciekawość i otwartość sprzyjają poszerzaniu horyzontów, zmiany perspektywy i przyswajaniu nowej wiedzy.
 • Dbałość o wellbeing: troska o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zdrowe nawyki żywieniowe, odpowiednia ilość snu i regularna aktywność to kluczowe nawyki dla zdolności koncentracji i przyswajania wiedzy.

Budowanie nawyków sprzyjających nauce wymaga czasu i cierpliwości, ale konsekwentne ich stosowanie może znacząco zwiększyć efektywność nauki i przyczynić się do długoterminowego rozwoju.


rozwój pracowników

Jak rozwiązać problem braku czasu na naukę?

Najczęściej zgłaszanym przez pracowników problemem jest brak czasu na naukę. Jak pokonać tę przeszkodę? Jednym ze sposobów jest zorganizowanie wspólnej przestrzeni o charakterze lunch&learn, gdzie pracownicy mogą spotykać się, dyskutować na ważne tematy i zajmować rozwojem.

Inną metodą stosowaną przez liderów wobec zespołów nie mających ochoty podejmować kolejnych szkoleń z powodu braku czasu jest rozpoczynanie spotkań od pytania: „Czego ciekawego nauczyłeś się ostatnio od swojego klienta?”. Skłania ono pracowników do świadomego poszukiwania odpowiedzi w trakcie spotkań z klientami.

Takie niestandardowe formy sprzyjające budowaniu przestrzeni do wymiany informacji i myśli nie wymagają dużych nakładów czasu. Służą natomiast wymianie pomysłów w zespole i budowaniu wspólnego doświadczenia.


Nauka w organizacji uczącej się

Wśród metod pozwalających na skuteczne wdrożenie rozwoju w organizacji na uwagę zasługuje aktywne uczenie się. Z myślą o nim powstał streamingowy serwis rozwojowy Youniversity zawierający setki aktualnych materiałów edukacyjnych, kursów i seriali rozwojowych przygotowanych przez uznanych ekspertów w dziedzinie przywództwa, zarządzania i komunikacji i innych. Dostęp do edukacyjnej platformy rozwojowej pozwala jej użytkownikom na ciągły rozwój i regularne doskonalenie swoich umiejętności w dogodnej dla siebie formule i czasie.


Umiejętne zaprojektowany przez liderów i działy HR rozwój pracowników wspiera firmę w procesie stawania się uczącą się organizacją. W takim środowisku plany rozwojowe odpowiadają na jasno sprecyzowane potrzeby pracowników, którzy stale doskonalą swoje kompetencje, a ich działania przekładają się na wspólny sukces firmy.Chcesz podnieść kompetencje niezbędne do stworzenia uczącej się organizacji? Koniecznie zobacz serial „Ucząca się organizacja” Edyty Paul.W serialu „Ucząca się organizacja” Ekspertka transformacji przekazuje praktyczną wiedzę na temat wykorzystania narzędzi, modeli oraz technik budowania i rozwijania zespołów w kontekście uczącej się organizacji.


Nie przegap okazji – jeśli nie korzystasz jeszcze z Youniversity, już dziś dołącz do grona subskrybentów i wznieś swoje przywództwo na nowy poziom. Tutaj wykupisz dostęp do serwisu: cennikPODEJMIJ WYZWANIE!


Zainicjuj utworzenie grupy mastermind w swojej firmie. Ilu pracowników włączy się do takiego projektu? Waszymi spostrzeżeniami podzielcie się w mediach społecznościach serwisu rozwojowego Youniversity.


Masz pytanie na temat wyzwań biznesowych związanych z rozwojem pracowników w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami, a nasze ekspertki wspólnie z Tobą przeanalizują Twoje wyzwania i znajdą najbardziej wartościowe dla Twojej firmy rozwiązanie.


Bezpłatna konsultacja


Zapraszamy Cię na drugą edycję wyjątkowego wydarzenia LEADERSHIP EXCELLENCE SUMMIT, które odbędzie się już 23 stycznia 2024 w godzinach 09:00 – 16:00 w formule online.

Tematem tegorocznej Konferencji są 2 PERSPEKTYWY SKUTECZNEJ ORGANIZACJI PRZYSZŁOŚCI, a wydarzenie podzielone jest na dwa panele tematyczne: Skuteczny Rozwój i Skuteczna Transformacja.

Sprawdź szczegóły >> LEADERSHIP EXCELLENCE SUMMIT 2024


Leadership Excellence Summit 2024

Podziel się tym artykułem z innymi!

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.