Youniversity logo

Digitalizacja szkoleń pracowników – na jakie trendy warto postawić?

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2024


W ciągu najbliższych kilku lat aż 40% kluczowych kompetencji ulegnie zmianie, a jedną z najważniejszych będzie aktywne uczenie się. Tradycyjne metody kształcenia coraz częściej zastępowane są digitalowymi. By być przygotowanym na nowe trendy, warto zapewnić swojej firmie i pracownikom przestrzeń do nauki i rozwoju. Sprawdź, na czym polega digitalizacja szkoleń w praktyce.


W Artykule:

 • Do 2025 roku aż 40% kluczowych kompetencji ulegnie zmianie, a w ciągu kolejnych pięciu ponad miliard pracowników będzie musiało nauczyć się nowych sposobów wykonywania swojej pracy.
 • Jednym z głównych wymogów, a zarazem szans dla współczesnych organizacji jest idąca w parze z rozwojem technologii digitalizacja szkoleń i nauki dla pracowników.
 • Digitalizacja szkoleń to proces przenoszenia tradycyjnych metod nauczania i szkolenia do środowiska cyfrowego. Obejmuje on wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do tworzenia, dystrybucji oraz zarządzania szkoleniami.
 • Efektywne uczenie się to takie, w którym samokontrola i personalizacja wypierają odgórne, narzucone przez firmę, sztywne ramy rozwoju, a nawet zakres tematyczny szkoleń.
 • Wiedza musi być łatwo dostępna, a forma jej pobierania wygodna i intuicyjna.
 • Aktywne uczenie staje się kompetencją przyszłości, bez której ludzie nie tylko nie mogą się rozwijać, ale wręcz zostają w tyle.

Spis treści:

 1. Jakie będą kompetencje przyszłości?
 2. Digitalizacja szkoleń dla pracowników
 3. Spersonalizowane szkolenia dla pracowników
 4. Digitalizacja szkoleń – co się sprawdzi?
 5. Aktywne uczenie się jako kompetencja przyszłości
 6. Nowoczesne podejście do rozwoju – blended learning

Zobacz też: 3 etapy procesu uczenia się


Jakie będą kompetencje przyszłości?

Jak wynika z danych zebranych przez Światowe Forum Gospodarcze, do 2025 roku aż 40% kluczowych kompetencji ulegnie zmianie, a w ciągu kolejnych pięciu ponad miliard pracowników będzie musiało nauczyć się nowych sposobów wykonywania swojej pracy. Automatyzacja wyprze z rynku miliony pracowników, ale dzięki niej powstanie także jeszcze więcej miejsc pracy.

Regularna analiza trendów w świecie pracy i edukacji pozwala wyłonić kluczowe kompetencje i umiejętności, które będą miały znaczenie w przyszłości. Wśród nich znajdują się: umiejętności analityczne i krytyczne myślenie; kreatywność i innowacyjność; zdolność do tworzenia nowych pomysłów, adaptacja do zmieniających się warunków i innowacyjnego podejścia do problemów; umiejętności technologiczne; umiejętności miękkie; zarządzanie i przywództwo; ciągła nauka i rozwój oraz zrównoważony rozwój. Umiejętności te odzwierciedlają rosnącą potrzebę adaptacji do szybko zmieniających się technologii, globalnych wyzwań i coraz bardziej złożonego środowiska biznesowego.

Jak najlepiej przystosować się do czekających nas zmian? Jednym z głównych wymogów, a zarazem szans dla współczesnych organizacji jest idąca w parze z rozwojem technologii digitalizacja szkoleń i nauki dla pracowników.


digitalizacja szkoleń

Digitalizacja szkoleń dla pracowników

Digitalizacja szkoleń to proces przenoszenia tradycyjnych metod nauczania i szkolenia do środowiska cyfrowego. Obejmuje on wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do tworzenia, dystrybucji oraz zarządzania szkoleniami. Główne elementy digitalizacji szkoleń to:

 1. E-learning i platformy edukacyjne: korzystanie z platform e-learningowych umożliwiających zdalny dostęp do materiałów szkoleniowych, kursów online oraz interaktywnych zasobów edukacyjnych.
 2. Materiały wideo i audiowizualne: wykorzystanie materiałów wideo, animacji i elementów audiowizualnych uatrakcyjniających treści szkoleniowe i ułatwia przyswajanie wiedzy.
 3. Webinary i szkolenia online: szkolenia na żywo umożliwiające interakcję z trenerami i innymi uczestnikami w czasie rzeczywistym.
 4. Wirtualne sale lekcyjne: środowiska, w których uczestnicy mogą interaktywnie uczestniczyć w szkoleniach, dyskusjach i ćwiczeniach.
 5. Gaming: gry i symulacje służące nauce umiejętności i rozwiązywaniu problemów w kontekście praktycznym.
 6. Mobile learning: treści szkoleniowe udostępniane przez aplikacje mobilne, które pozwalają na naukę w dowolnym miejscu i czasie.
 7. Personalizacja nauki: materiały szkoleniowe dostosowane do indywidualnych potrzeb, stylu nauki i tempa postępów uczestnika.
 8. Zarządzanie szkoleniami (Learning Management Systems – LMS): systemy zarządzania nauką wykorzystywane do organizacji szkoleń oraz do monitorowania postępów i oceny efektywności szkoleń.
 9. Interaktywne narzędzia i technologie: narzędzia interaktywne, takie jak fora dyskusyjne, chaty, ankiety i quizy, zwiększające zaangażowanie uczestników.
 10. Wykorzystanie AI i Big Data: zaawansowane technologie wykorzystywane do analizy danych szkoleniowych, personalizacji nauki i tworzenia adaptacyjnych ścieżek edukacyjnych, które naukę łatwiejszą i bardziej efektywną.

Dzięki wykorzystywanym do digitalizacji szkoleń technologiom, dostęp do edukacji staje się bardziej elastyczny, przystępny i zindywidualizowany- ma to szczególne znaczenie w kontekście globalizacji, dynamicznych zmian na rynku pracy i potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego.


Spersonalizowane szkolenia dla pracowników

Sposób, w jaki firmy uczą się i rozwijają pracowników w trakcie ostatnich kilku lat uległ wyraźnej zmianie. Dominujące w edukacji trendy to przede wszystkim mocny nacisk na personalizację szkoleń. Obecnie coraz więcej organizacji przekonuje się, że efektywne uczenie się to takie, w którym samokontrola i personalizacja wypierają odgórne, narzucone przez firmę, sztywne ramy rozwoju, a nawet zakres tematyczny szkoleń. Wiedza musi być łatwo dostępna, a forma jej pobierania wygodna i intuicyjna. Zmiany wymaga również podejście do nauki – nie wystarczy tylko nabywać wiedzę – konieczne jest stosowanie w codziennym życiu i pracy.


digitalizacja szkoleń

Digitalizacja szkoleń – co się sprawdzi?

W odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się świata powstał streamingowy serwis rozwojowy Youniversity.be. To nowoczesna przestrzeń edukacji skupiająca w jednym miejscu wiedzę i doświadczenie najlepszych trenerów z wiodących branż. Na naszej platformie edukacyjnej znajdziesz setki materiałów, kursów i seriali rozwojowych przygotowanych przez najbardziej cenionych ekspertów w dziedzinie przywództwa, zarządzania i komunikacji oraz innych kluczowych dla menedżerów i liderów obszarach. Forma kilkuminutowych odcinków dostarcza odbiorcy skondensowaną dawkę praktycznej i najpotrzebniejszej wiedzy, a każdy serial stanowi wartość samą w sobie i jest jednocześnie uzupełnieniem zagadnień poruszanych w innych seriach.

Ponieważ uczenie staje się kompetencją przyszłości, bez której ludzie nie tylko nie mogą się rozwijać, ale wręcz zostają w tyle, Youniversity stawia na atrakcyjność przekazu używając metod i mechanizmów znanych z gier, serwisów społecznościowych i platform entertainment, takich jak Netflix. Dzięki temu prezentowane w serwisie treści są łatwo przyswajalne i adaptowalne w praktyce.


digitalizacja szkoleń

 1. Udział w dyskusjach: aktywne uczestnictwo w dyskusjach grupowych, które pozwala na wymianę pomysłów, argumentów i opinii.
 2. Rozwiązywanie problemów: praktyczne zajęcia, podczas których uczestnicy rozwiązują realne problemy, wymagające krytycznego myślenia i kreatywności.
 3. Projekty i zadania grupowe: praca nad projektami, które wymagają planowania, współpracy i implementacji praktycznych rozwiązań.
 4. Ćwiczenia praktyczne i symulacje: uczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych, eksperymentach i symulacjach imitujących rzeczywiste sytuacje i środowiska.
 5. Uczenie się przez nauczanie: metody, w których uczący się prezentują informacje innym, co pozwala na lepsze przyswojenie i zrozumienie materiału.
 6. Refleksja i samoocena: zachęcanie do refleksji nad własnym procesem uczenia się obejmujące samoocenę postępów i zrozumienia.
 7. Gry edukacyjne i interaktywne narzędzia: wykorzystanie gier edukacyjnych i technologii interaktywnych do uatrakcyjnienia procesu uczenia się.
 8. Metody aktywizujące: zajęcia wymagające aktywnego zaangażowania uczestników, np. warsztaty, burze mózgów, debaty.
 9. Wykorzystanie technologii: integracja nowoczesnych technologii, takich jak aplikacje mobilne, e-learning, platformy społecznościowe, do wspierania procesu uczenia się.
 10. Nauka współpracująca (Collaborative Learning): współpraca z innymi uczestnikami w celu wspólnego rozwiązywania problemów i nauki.

Działania stanowiące komponenty aktywnego uczenia się wspierają firmy w procesie stawania się uczącą organizacją, czyli taką, w której pracownicy na wszystkich poziomach potrafią tworzyć i zdobywać wiedzę, przekazywać ją innym oraz modyfikować swoje zachowania tak, by wykazać efekty tych zmian. Dostęp do edukacyjnej platformy rozwojowej sprawia, że jej użytkownicy ciągle się rozwijają i doskonalą swoje umiejętności każdego dnia.


Youniversity - bezpłatna konsultacja

Nowoczesne podejście do rozwoju – zalety blended learning

Blended learning to metoda edukacyjna łącząca tradycyjne nauczanie z metodami nauczania online. Ta hybrydowa strategia wykorzystuje zalety obu podejść do edukacji, aby zapewnić bardziej elastyczne, skuteczne i zindywidualizowane doświadczenia edukacyjne. Główne cechy, a jednocześnie zalety blended learning to:

 1. Kombinacja metod nauczania: blended learning łączy tradycyjne lekcje z zasobami online, takimi jak wideo, interaktywne kursy, fora dyskusyjne i materiały edukacyjne dostępne w internecie.
 2. Elastyczność i dostępność: metoda pozwala na dostęp do materiałów szkoleniowych w dowolnym miejscu i czasie, co zwiększa elastyczność nauki.
 3. Personalizacja nauki: blended learning umożliwia dostosowanie tempa nauki i materiałów edukacyjnych do indywidualnych potrzeb, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i przyswajania wiedzy.
 4. Interaktywne narzędzia edukacyjne: wykorzystanie technologii edukacyjnych, takich jak aplikacje, symulacje, gry edukacyjne i platformy e-learningowe, które zwiększają zaangażowanie i interaktywność.
 5. Rozwój umiejętności cyfrowych: rozwój umiejętności cyfrowych poprzez korzystanie z różnorodnych narzędzi i platform online.
 6. Realne interakcje: tradycyjne zajęcia w klasie zapewniają bezpośrednią interakcję z nauczycielem i innymi uczniami, co jest ważne dla rozwoju umiejętności społecznych i komunikacyjnych.
 7. Samoocena i feedback: blended learning często obejmuje cyfrowe narzędzia do samooceny i śledzenia postępów, co pomaga uczniom w monitorowaniu swoich osiągnięć.
 8. Efektywność kosztowa: mieszane metody nauczania mogą być bardziej opłacalne za sprawą redukcji kosztów związanych z ograniczeniem fizycznego udziału kadry edukacyjnej i wykorzystywania bezpłatnych lub niskokosztowych zasobów online.

Blended learning jest odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego systemu edukacyjnego – łącząc tradycyjne metody nauczania z innowacjami technologicznymi, zapewnia bardziej kompleksowe i skuteczne doświadczenia edukacyjne.



Organizacje, które postawiły na cyfrowe szkolenia, dostrzegają wartość, jaką dostarczają one pracownikom. Z bogatej oferty szkoleń w formie krótkich video i podcastów na platformie Youniversity korzysta obecnie wiele organizacji na polskim rynku, które śmiało patrzą w przyszłość i stawiają na rozwój. Jedną z nich jest Bank Millennium.

Według nas digitalizacja szkoleń jest tak oczywista, jak oddychanie. Rolę działu kadr postrzegamy jako partnerską. Oznacza to, że musimy iść krok w krok z biznesem, a nawet przewidywać jego potrzeby. Rozumiemy przed jak wielkimi wyzwaniami stoją menedżerowie ze względu na szybko zmieniające się otoczenie biznesowe. Właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jedną z najbardziej pożądanych cech liderów jest umiejętność oduczenia się starych strategii i zastąpienia ich nowymi. Tę kompetencję chcemy rozwijać promując samorozwój z wykorzystaniem nowoczesnej, cyfrowej platformy szkoleniowej, dlatego dajemy naszym pracownikom to, co uważamy za najlepsze, czyli rozwój.

mówi Sylwia Pietrzyk, kierująca wydziałem Zespołu Akademii Millennium w Departamencie Kadr Banku Millennium.


Szukasz skutecznych sposobów na rozwój własny lub pracowników w Twojej firmie? Interesuje Cię spersonalizowane podejście do szkoleń? Dołącz do grona subskrybentów Youniversity.

Skontaktuj się z nami, a nasze ekspertki wspólnie z Tobą przeanalizują Twoje wyzwania i pomogą znaleźć najbardziej wartościowe rozwiązanie dla Ciebie lub Twojej firmy.


Bezpłatna konsultacja

Podziel się tym artykułem z innymi!

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.