Youniversity logo

9 cech wzmacniających kreatywność

Kreatywność kojarzy nam się zazwyczaj z nieprzeciętnymi dziełami wybitnych naukowców czy artystów. Tymczasem badania wykazały, że kreatywne myślenie jest naturalną aktywnością naszego umysłu i że wszyscy jesteśmy zdolni do kreatywności. Mimo, że nie zawsze ją wykorzystujemy.

W tym artykule poznasz 9 cech wzmacniających kreatywność. Profesor Edward Nęcka, badacz psychologii twórczości, mówił, że osoby o nasilonej ciekawości poznawczej częściej podejmują problemy, dłużej i intensywniej nad nimi pracują, nie zadowalają się odpowiedziami powierzchownymi czy pozornymi. To jest właśnie pierwsza cecha.

Kim jest kreatywny człowiek?
Kim jest kreatywny człowiek?

1. Ciekawość poznawcza

Najważniejsza postawa sprzyjająca kreatywności to ciekawość poznawcza. Osoby, które stosunkowo łatwo włączają kreatywne myślenie są ciekawe tego co ich otacza. Często zadają pytania: „dlaczego?”, „po co?”, „co by było gdyby?”, mają dużą potrzebę nowości, potrzebują nowych wrażeń i niezwykłych doznań. Mają też tendencję do podważania, wątpienia, a co więcej, tolerują dobrze wieloznaczność i niejasność.


2. Niezależność

Kolejna cecha sprzyjająca kreatywności to przede wszystkim niezależność poznawcza od utartych schematów i stereotypów, ale też niezależność od mód, trendów i ocen, czyli osoba rozpoznaje je, ale nie czuje potrzeby podążania za nimi. Jest to też niezależność od wpływu społecznego uznania i krytyki. Pochwały i krytyka nie wpływają mocno na naszą motywację. Osoba jest mniej podatna na sugestie, na wpływy społeczne. Może je przyjmować, ale nie podąża za nimi.

Niezależność
Niezależność

3. Umiejętności społeczne

Ale z kolei kiedy trzeba przekazywać pomysły innym, potrzebna jest gotowość do otwarcia się na świat zewnętrzny i umiejętności społeczne. Więc u osób kreatywnych następuje specyficzne połączenie ekstrawersji i introwersji. Może to wynikać właśnie z potrzeby pracy indywidualnej, gdy trzeba pracować nad pomysłami, zastanawiać się nad nimi i snuć rozważania, ale jednocześnie potem trzeba umieć je przekazać innym ludziom.


4. Wytrwałość

Podtrzymywanie aktywności także wtedy, gdy dochodzi do kolejnych prób, porażek, kiedy są potrzebne dalsze udoskonalenia lub kiedy trzeba przekonać do pomysłu innych. To także motywacja wewnętrzna, czyli motywuje Cię i cieszy sama aktywność twórcza.

Wytrwałość w kreatywności
Wytrwałość

5. Perseweracja

Perseweracja, czyli zdolność do powracania do danego tematu czy zagadnienia nawet wiele razy to umiejętność sprzyjająca kreatywności.


6. Otwartość

Bycie otwartym to ciekawość intelektualna, poszukiwanie wiedzy z różnych dziedzin, ale też zainteresowania estetyczne, wyczulenie na sztukę, piękno, artystyczne aktywności charakteryzuje osoby kreatywne. Co ciekawe, pojawiają się w gronie noblistów kilkanaście razy częściej niż w pozostałej populacji.

Otwartość w kreatywności
Otwartość

7. Pewność siebie

Bycie pewnym siebie jest bardzo ważne w dzisiejszej kulturze. Wpływa tylko pośrednio na kreatywność. Sama w sobie nie ma znaczenia, ale oddziałuje na niezależność i na wytrwałość.


8. Refleksyjność

Zajmowanie się wymyślaniem pomysłów wymaga też refleksyjności, czyli analizy tego, co się czuje, swoich myśli, swojego sposobu odczuwania, czyli nastawienia na siebie.


9. Stabilność emocjonalna

Co ciekawe, w kreatywności przydatna jest stabilność emocjonalna i niski poziom lęku. Obie cechy wzmacniają niezależność od ocen i od krytyki innych, dają wytrwałość w czasie porażek czy niepowodzeń.


Podsumowanie

Każdy jest zdolny do kreatywnego myślenia. Cecha ta nie jest tworzeniem z niczego. Jest zdolnością do kreatywnego łączenia odległych idei i nowego spojrzenia na znane rzeczy. Można ją odblokować, ćwiczyć i wzmacniać poprzez trening kreatywności. Kreatywność jest nagradzająca sama w sobie, nie musi być wzmacniana przez zewnętrzne nagrody. 

Chcesz pokonać przeszkody stojące na drodze do kreatywności i wzmocnić swoją kreatywność poprzez stosowanie skutecznych technik i naukę twórczego myślenia? Sprawdź serię dr Joanny Heidtman Kreatywność praktyce w serwisie rozwojowym Youniversity

Podziel się tym artykułem z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.