Youniversity logo

Kontrakt 5R – esencja zasad efektywnego zespołu


Ostatnia aktualizacja: 19.04.2023


Kontrakt 5R czyli efektywny i zaangażowany zespół. Efektywne i skuteczne zespoły grają do jednej bramki, rozumieją swoją rolę na boisku, wiedzą gdzie rozgrywa się gra, znają reguły tej gry i stworzyły sobie takie relacje współpracy, że są jedną drużyną. Liderzy chcący mieć zespół skoncentrowany na wygrywaniu, realizacji wspólnych celów, w którym nikt niczego nie musi się niczego domyślać, w którym ludzie znają swoje role i reguły współpracy, używają Kontraktu 5R!


W Artykule:

 • Efektywny zespół 5R to zespół, który ma kierunek, ramy, role, reguły, relacje.
 • 5R jest jednym z najlepszych narzędzi leadershipowych. Pięć jego elementów nie tylko doskonale nadaje się do komunikacji czy parafrazy strategii firmy, ale przede wszystkim pozwala na stworzenie efektywnego i angażującego środowiska pracy.
 • Ten ustrukturyzowany kontrakt zespołowy zapewnia spójność działań, integrację zespołu, efektywność, przyjazną atmosferę oraz koncentrację wszystkich członków zespołu na realizacji wspólnych celów.
 • Kontrakt 5R jest przeniesieniem zasad funkcjonowania zespołów sportowych do biznesu, dlatego stanowi tak skuteczne narzędzie liderskie.
 • Pracownicy bardzo lubią to narzędzie, bo dzięki 5R wiedzą w jakim kieRunku, w jakich Ramach, Rolach, Regułach, Relacjach pracują na co dzień. Nie muszą się niczego domyślać. Nie ma improwizowania, ale też nie ma żadnych wymówek.

Spis treści:


Zobacz też: Jak zaczyna się leadership?


Czym jest Kontrakt 5R?

Kontrakt 5R jest przeniesieniem zasad funkcjonowania zespołów sportowych do biznesu, dlatego stanowi tak skuteczne narzędzie liderskie. Pięć elementów kontraktu nie tylko doskonale nadaje się do komunikacji czy parafrazy strategii firmy, ale przede wszystkim pozwala na stworzenie efektywnego i angażującego środowiska pracy. Stworzenie takiego środowiska jest kluczem do sukcesu całej organizacji.

To skuteczne narzędzie pozwala liderowi uspójnić i sparafrazować to, na co się z zespołem umawia i w jakim kierunku jako zespół chcą wspólnie podążać. Lider wraz z zespołem spisuje rodzaj kontraktu, który jest podsumowaniem ustalonych celów, umożliwia zdefiniowanie ram, ról, reguł, oraz relacji w zespole. To naprawdę działa, a dodatkowo nikt nie musi się niczego domyślać.


Youniversity - bezpłatna konsultacja

Korzyści ze stosowania 5R

Narzędzie 5R pozwala na to, aby wszyscy pracownicy, zgodnie ze swoją rolą, którą powinni odgrywać, byli zaangażowani w realizację celów strategicznych organizacji. W Leanpassion od lat uczymy liderów, w jaki sposób prawidłowo tworzyć i używać tego narzędzia, aby w codziennej pracy nikt w zespole niczego nie musiał się domyślać, aby każdy pracownik widział wyniki, aby każdy w zespole mógł zobaczyć problemy, jednym słowem – aby każdy w zespole był zaangażowany w realizację strategii organizacji. Dzięki Kontraktowi 5R wspólnie z zespołem macie szansę na stworzenie takiej firmy, w której pracownicy będą i efektywni, i zaangażowani.Jak działa kontrakt zespołowy inspirowany sportem?

5R tworzy się na rożnych szczeblach organizacji. W tym artykule skupimy się na poziomie lidera i jego zespołu. Używając analogii do sportu, gdzie o sukcesie drużyny decyduje praca całego zespołu, podobnie jest w firmie. Poszczególni gracze mogą mieć znaczący wpływ na grę drużyny i ostateczny wynik, ale za zwycięstwo zawsze odpowiedzialny jest cały zespół. Zarówno w firmie, jak i w drużynie wszyscy muszą znać swoje role i wspólnie walczyć o wynik. Tylko w ten sposób można pokonać przeciwników.

Efektywny zespół 5R to zespół, który ma kierunek, ramy, role, reguły, relacje. 5R to ustrukturyzowany kontrakt zespołowy zapewniający spójność działań, integrację zespołu, efektywność, przyjazną atmosferę oraz koncentrację wszystkich członków tego zespołu na realizacji wspólnych celów.

Pracownicy bardzo lubią to narzędzie, bo dzięki 5R wiedzą w jakim kieRunku, w jakich Ramach, Rolach, Regułach, Relacjach pracują na co dzień. Nie ma improwizowania, udawania i nie ma żadnych wymówek.


Kontrakt 5R

5R krok po kroku

Kontrakt 5R składa się z pięciu elementów:


1R: KIERUNEK (z duńskiego RETNING)

 • na początek zespół definiuje wspólne cele, które powinien osiągać, by wspierać cele strategiczne firmy

2R: RAMY

 • następnie określamy ramy, czyli strukturę, procedury, procesy, w których powinien pracować zespół, ustalamy zakresy decyzyjności i cele indywidualne

3R: ROLE

 • role wyznaczamy każdemu członkowi zespołu oraz za pomocą matrycy kompetencji określamy poziom umiejętności

4R: REGUŁY

 • wyznaczamy twarde zasady postępowania, standard pracy oraz współpracy, które zapewnią konsekwentne i spójne realizowanie zadań

5R: RELACJE

 • ostatni element to zdefiniowanie przez zespół zachowań, które sprzyjają budowaniu atmosfery zaufania, wsparcia i pracy zespołowej

Tworzenie Kontraktu 5R w praktyce jest proste. To wypracowany wspólnie przez wszystkich pracowników plakat, na którym rozrysowują wspólne cele, ramy w których będą się poruszać, opisują role, ustalają reguły współpracy i relacje, na których będą się opierać w codziennej pracy. Dobrze jest, gdy zespół maluje taki plakat ręcznie. Najważniejszym momentem jest podpisanie go przez wszystkich – zarówno przez lidera, którego w ten sposób, oficjalnie możemy zobowiązać do odegrania swojej roli, jak i pracowników.


Kontrakt 5R

Motywacja do wygrywania

Kontrakt 5R powinien być robiony raz do roku, najlepiej po ustaleniu budżetu i wyznaczeniu celów. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu w jego tworzenie mamy pewność, że nikt niczego nie będzie musiał się domyślać, bo każdy doskonale wie, jakie jest jego miejsce w zespole. W taki sposób warto rozegrać mecz i motywować zespół do wygranej!


Jeśli chcesz mieć zintegrowany zespół, który koncentruje się w tej chwili na wygrywaniu, realizacji wspólnych celów, który nie musi się domyślać co robimy, czego nie robimy, gdzie ludzie doskonale znają swoją rolę, rolę kolegi, koleżanki, rolę swojego szefa, gdzie masz reguły współpracy – dla firmy, tudzież dla konkretnego zespołu, gdzie masz spisane relacje jak ten zespół się wspiera, jak pracuje na co dzień – to nie ma lepszego narzędzia, niż Kontrakt 5R. Od tego momentu nikt niczego się nie musi domyślać, nie ma za przeproszeniem bullshitowania w organizacji plus nie ma też wymówek.


Radek Drzewiecki, CEO Youniversity & Leanpassion Group, autor książki Strategia Lean. Dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków

Warto zapamiętać:

Kontrakt 5R – obok Boardmeetingów, statusowych spotkań zespołowych – jest w TOP2 najważniejszych narzędzi skutecznego CEO.

5R – esencja zasad współpracy zespołu – to zainspirowany sportem drużynowym kontrakt zespołowy zapewniający:

 • spójność działań
 • integrację zespołu
 • efektywność
 • przyjazną atmosferę
 • koncentrację wszystkich członków zespołu na realizacji wspólnych celów

5 elementów kontraktu 5R:

 • kieRunek – cele zespołu na dany rok
 • Ramy – struktura, w ramach której powinien działać zespół
 • Role – role, jakie powinien pełnić każdy członek zespołu
 • Reguły – twarde reguły zapewniające spójność funkcjonowania zespołu
 • Relacje – budowanie atmosfery zaufania, wsparcia i pracy zespołowej

Rodzaje kontraktów 5R:

 • kontrakt 5R dla całej firmy
 • kontrakt 5R zespołowy
 • kontrakt 5R na poziomie projektu
 • kontrakt 5R procesowy

Dlaczego warto i należy stosować Kontrakt 5R:

 • bardzo szybko – a dzisiaj potrzebujemy skutecznych i efektywnych narzędzi, technik – buduje zaangażowany, zintegrowany wokół wspólnych celów, efektywny zespół
 • zespół może skupić się na realizacji swojej pracy, nie ma stresu z powodu rzeczy, które są niedopowiedziane
 • obniża napięcie pomiędzy członkami zespołu nawet o 70-80% w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia, dlatego że wprowadzamy zasadę nikt niczego się nie musi się domyślać
 • konkretyzuje pracę
 • zapewnia kulturę dyscypliny
 • robiony na poziomie organizacyjnym pozwala eliminować silosy lub zmniejszać ich wpływ, a także angażować zespoły do wspólnych celów
 • zespół może się skupić na kierunku, w którym podążamy, czyli celach strategicznych, na ramach, czyli co firma robi, jakie ma portfolio procesów, na jakich systemach pracuje, jakie regulacje stosuje, jakie przepisy są ważne, jakie jest portfolio zadań, produktów, usług itd.
 • pomaga podsumować i jasno zdefiniować role w organizacji czy też w poszczególnych zespołach, np. role dla menedżerów, role dla liderów
 • wskazuje na reguły, które pozwalają na utrzymanie konsekwencji w działaniu kultury dyscypliny
 • definiuje relacje, które często wynikają z wartości organizacji, są ich uszczegółowieniem
 • eliminuje 5 dysfunkcji pracy zespołowej, którymi są: brak zaufania, obawa przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności, brak dbałości o wyniki


Kontrakt 5R to narzędzie, które idealnie wpisuje się w definicję przywództwa jako podłączania ludzi do zespołu i do firmy. O tym, na czym polega i dlaczego działa tak skutecznie, Radek Drzewiecki, CEO Youniversity & Leanpassion Group, opowiada w najnowszym odcinku swojego podcastu Skuteczny CEO, którego możesz słuchać na swojej ulubionej platformie: https://link.chtbl.com/kontrakt-5R ?

Jeśli jednak teoria to dla Ciebie za mało, mamy niezwykłą niespodziankę. Youniversity wprowadza dodatkową, nową formę rozwojową. Użytkownicy serwisu, oprócz setek seriali rozwojowych, będą mieli możliwość udziału w regularnych, comiesięcznych 4-godzinnych Praktycznych Sesjach Live.
Już 27 kwietnia 2023, podczas pierwszej sesji, w praktyce nauczysz się tworzyć i przećwiczysz narzędzie kontrakt 5R razem z Anią Morzy-Brzosko i Małgorzatą Lektarską. Będzie ogień?


KONTRAKT 5R. ZBUDUJ ZESPÓŁ MARZEŃ


Nie przegap okazji – jeśli nie korzystasz jeszcze z Youniversity, już dziś dołącz do grona subskrybentów i wznieś swoje przywództwo na nowy poziom. ?
Tutaj wykupisz dostęp do serwisu: cennik

________________________________________________


Masz pytanie na temat wyzwań biznesowych związanych z rozwojem pracowników w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami, a nasze ekspertki wspólnie z Tobą przeanalizują Twoje wyzwania i znajdą najbardziej wartościowe dla Twojej firmy rozwiązanie.Podziel się tym artykułem z innymi!

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.