Youniversity logo

TOP2 narzędzi skutecznego lidera: Boardmeeting

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2023


Nieodłącznym elementem pracy menedżerów i liderów zespołów jest potrzeba i chęć zbudowania zaangażowanego, zintegrowanego i efektywnego zespołu oraz stworzenie takich warunków, aby to pracownicy sami chcieli się doskonalić. W obecnych zmiennych czasach organizacje szukają sposobów na to, by szybko poprawiać wyniki i dodatkowo angażować zespół w ciągłe doskonalenie. Najprostszą drogą w kierunku ciągłego doskonalenia, zdolności do adaptacji, budowania zaangażowania i przy okazji poprawy efektywności i wyników, jest koncentracja nie tylko na procesach, ale przede wszystkim na ludziach, na relacji liderów z ludźmi, na środowisku pracy, w którym ludzie czują się dobrze.

Jak szybko poprawić wyniki i jednocześnie angażować zespół w ciągłe doskonalenie? W tym artykule przeczytasz czym są i dlaczego warto przeprowadzać Boardmeetingi – statusowe spotkania zespołowe. Boardmeeting, wraz z kontraktem 5R, powinien znaleźć się w TOP2 najważniejszych narzędzi skutecznego menedżera.

Poznaj sposób na szybką poprawę wyników przy jednoczesnym zaangażowaniu zespołu!


W Artykule:

 • W obecnych zmiennych czasach organizacje szukają sposobów na to, by szybko poprawiać wyniki i dodatkowo angażować zespół w ciągłe doskonalenie.
 • Nieodłącznym elementem pracy menedżerów i liderów zespołów jest potrzeba i chęć zbudowania zaangażowanego, zintegrowanego i efektywnego zespołu oraz stworzenie takich warunków, aby to pracownicy sami chcieli się doskonalić.
 • Najprostszą drogą w kierunku ciągłego doskonalenia, zdolności do adaptacji, budowania zaangażowania i przy okazji poprawy efektywności i wyników, jest koncentracja nie tylko na procesach, ale przede wszystkim na ludziach, na relacji liderów z ludźmi, na środowisku pracy, w którym ludzie czują się dobrze.
 • Pracownicy zazwyczaj nie są zaangażowani w firmę, dlaczego więc menedżerom wydaje się, że będą zaangażowani w jej doskonalenie?
 • Wszystko się zmienia, gdy ludzie czują się częścią organizacji, mają wpływ, znają swoją rolę i rozumieją strategię firmy.
 • Jak zatem stworzyć system efektywnego rozwiązywania problemów i sprawić, aby zespół „zobaczył” te problemy? Rozwiązaniem jest zaangażowanie zespołu w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Z pomocą przychodzi Boardmeeting, czyli statusowe spotkania zespołowe.
 • Boardmeeting podtrzymuje zaangażowanie pracowników i powinien być nieodłącznym elementem doskonalenia.
 • Aby zmiana, której dokonaliśmy, nie była tylko pojedynczym zrywem i aby ludzie nie wrócili już nigdy do starych nawyków, doskonalenie musi być procesem ciągłym, wpisanym w DNA organizacji.

Spis treści:


Zobacz też: Kontrakt 5R – esencja zasad efektywnego zespołu


Nie zakładaj, że ludzie są zainteresowani doskonaleniem firmy

Najprostszą drogą w kierunku ciągłego doskonalenia, zdolności do adaptacji, budowania zaangażowania i przy okazji poprawy efektywności i wyników, jest koncentracja nie tylko na procesach, ale przede wszystkim na ludziach, na relacji liderów z ludźmi, na środowisku pracy, w którym ludzie czują się dobrze.

We współczesnych organizacjach ludzie zazwyczaj nie są zaangażowani w firmę. Dlaczego więc menedżerom wydaje się, że pracownicy będą zaangażowani w jej doskonalenie? Wszystko się zmienia, gdy ludzie czują się częścią organizacji, mają wpływ, znają swoją rolę i rozumieją strategię firmy. Liderzy w pierwszej kolejności powinni koncentrować się na stworzeniu sensu istnienia, zbudowaniu poczucia przynależności do tego sensu istnienia, i wreszcie na stworzeniu takiego środowiska pracy, w którym ludzie mają wpływ i odpowiedzialność.


Jednym z największych błędów, które popełniają organizacje podczas prób zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie jest zakładanie, że ludzie tym ciągłym doskonaleniem zainteresowani są.

~ Radek Drzewiecki, CEO Leanpassion Group,
autor bestsellerowej książki STRATEGIA LEAN. Dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków


Nie mów ludziom, jak mają pracować

Jako menedżerowie nigdy nie mówmy ludziom: „Będziemy wdrażać zmiany, a dodatkowo powiemy wam jak będziecie pracować”. Doskonalenie nie jest procesem incydentalnym, ono jest wpisane w DNA organizacji. Proces włączenia ciągłego doskonalenia jest procesem długotrwałym. W Leanpassion prowadzimy naszych klientów przez 5 kroków transformacji strategicznej, w efekcie której organizacje zyskują ponadprzeciętną zdolność do adaptacji, zwiększenie zaangażowania, zmniejszenie rotacji oraz poprawę wyników biznesowych. Rosną dwa razy szybciej, niż rośnie rynek.


Youniversity - bezpłatna konsultacja

Jednakże w obecnych zmiennych czasach organizacje szukają sposobów na to, by szybko poprawiać wyniki i dodatkowo angażować zespół w ciągłe doskonalenie. Nie wszyscy chcą na początku podążać 5 krokami Strategii Lean. Transformacja strategiczna wymaga od organizacji czasu – od 2 do 3 lat. A większość organizacji potrzebuje poprawy wyników tu i teraz. Najlepszą metodą, która daje niesamowite rezultaty zarówno pod kątem efektywności zespołu jak i zaangażowania ludzi są Boardmeetingi. Te regularne spotkania statusowe, które działają w cyklu cel-wynik-kaizen, angażują większość pracowników w realizację celów, dyskusję o problemach, dyskusję o przyczynach tych problemów i w poszukiwanie rozwiązań.


Spraw, by zespół „zobaczył” problemy

Nieodłącznym elementem pracy menedżerów i liderów zespołów jest potrzeba i chęć zbudowania zaangażowanego, zintegrowanego i efektywnego zespołu oraz stworzenie takich warunków, aby to pracownicy sami chcieli się doskonalić i zmieniać. Jak zatem stworzyć system efektywnego rozwiązywania problemów i sprawić, aby zespół „zobaczył” te problemy? Rozwiązaniem jest zaangażowanie zespołu w identyfikację i eliminację marnotrawstw. Z pomocą przychodzi Boardmeeting, czyli statusowe spotkanie zespołowe. Takie spotkanie odbywa się przy specjalnie zaprojektowanej w tym celu tablicy, która jest jednym z elementów zarządzania wizualnego.


W zarządzaniu wizualnym nie chodzi tylko o to, aby monitorować wyniki, ale przede wszystkim o to, że ludzie mają wiedzieć i widzieć, że dobrze pracowali w danym dniu i czy mają coś do poprawy.

~ Klaus Lyck Petersen, Subject Matter Expert,
od ponad 20 lat wspomaga organizacje w przeprowadzaniu transformacji strategicznych


Tablica do odpraw Boardmeeting może być wykorzystywana w pracy stacjonarnej w biurze, ale również dobrze sprawdza się w pracy zdalnej. Jest wielką inspiracją, podtrzymuje zaangażowanie pracowników i powinna być nieodłącznym elementem doskonalenia. Doskonalenie musi być procesem ciągłym, aby zmiana, której dokonaliśmy, nie była tylko pojedynczym zrywem i aby ludzie nie wrócili już nigdy do starych nawyków.


Uruchom cykl rozwiązywania problemów

Praca z poprawnie skonstruowaną tablicą do Boardmeetingu angażuje ludzi w problem, przyczynę i rozwiązanie, czyli w główny cykl rozwiązywania problemów. Uruchomienie tego cyklu Cel-Wynik-Kaizen za pomocą wizualizacji jest naprawdę proste – wystarczy tablica z zaznaczonym statusem realizacji, gdzie kolor zielony oznacza „dobrze”, a czerwony „do poprawy”. Dzięki informacjom na tablicy od razu możemy stwierdzić, które cele mamy zrealizowane, a które nie. Lider prowadzący Boardmeeting może bez problemu zapytać, dlaczego cele nie zostały zrealizowane. Do takich spotkań potrzeba jednak jednej ważnej cechy – cierpliwości. Bardzo istotna jest również regularność spotkań, gdyż tylko wtedy prowadzenie tablicy ma sens.Jedną z zalet przeprowadzania spotkań statusowych jest to, że w pracy z zespołem liderzy nie muszą już improwizować w pracy, mogą monitorować realizację celów i rozwiązywanie problemów wspólnie ze swoimi ludźmi, co przekłada się na integrację zespołu, zaangażowanie i wzrost efektywności.


Wpisz doskonalenie w DNA firmy

Większość takich spotkań skupia się na tym, żeby rozmawiać tylko o wynikach. A w rzeczywistości, aby Boardmeeting spełnił swoją rolę, nie powinien być spotkaniem o tym, kto co robi, jakie były wyniki, czy jaki mamy plan na dziś. Głównym celem Boardmeetingu jest koncentracja całego zespołu na realizacji wspólnych celów, ale – to bardzo istotne – z wywołaniem potrzeby dyskusji o problemach, które uniemożliwiły realizację tych celów. Problemy są skoncentrowane na tym, dlaczego nie udało się nam, jako zespołowi, osiągnąć wyników. Dyskutujemy o potencjalnych przyczynach dla tych problemów i wspólnie szukamy rozwiązań.

Gdy lider robi to regularnie, buduje bardzo wysoki poziom autorytetu wśród członków zespołu. Jeśli codziennie lub raz na tydzień uruchamia dyskusję o celach, o wynikach, o problemach, przyczynach i pomysłach oznacza to, że doskonalenie jest wpisane w DNA firmy. Wszystkie problemy, przyczyny i pomysły dotyczą braku realizacji celu. Bez obwiniania. Ludzie uwielbiają te spotkania.


Osiągaj to, co dla innych jest niemożliwe

Przygotowanie lidera do prowadzenia Boardmeetingów zajmuje około 3 miesiące, a następnie potrzeba minimum 6 miesięcy, żeby robił je w pewnym cyklu, świadomie. Nauczenie go tego, żeby wybierał tylko jeden problem do rozwiązywania, to już jest prawdziwa magia.

Po mniej więcej 6 miesiącach, gdy widzimy, że zespół jest gotowy, angażujemy członków zespołu również w prowadzenie Boardmeetingu. Każdy z pracowników naprzemiennie prowadzi spotkanie, rozmawiając o wynikach, celach, problemach, przyczynach, rozwiązaniach. Co ważne, brak w spotkaniach domknięcia tego cyklu cel-wynik-kaizen i koncentrowanie się wyłącznie na omawianiu wyników spowoduje, że ludzie nie będą chętnie w nich uczestniczyć i nie uzyskamy żadnych efektów.


Wprowadzenie Boardmeetingów przyczynia się do tego, że dzieją się rzeczy niemożliwe:

 • coraz lepiej realizujemy cele, ponieważ ludzie koncentrują się na rozmawianiu o tych celach,
 • mamy minimum 80% zespołu zaangażowanego w rozwiązywanie problemów, ponieważ ludzie rozmawiają nie o tym, jak usprawnić firmę, ale w sposób zdroworozsądkowy, realizując cykl problem-przyczyna-rozwiązanie,
 • rozmowa o wynikach paradoksalnie wywołuje dyskusję o tym, co tych ludzi tak naprawdę interesuje w pracy – jakie mają problemy, jakie mogą być potencjalne przyczyny tych problemów, a to prowadzi w sposób naturalny, bez narzucania, do dyskusji o rozwiązaniach.

Boardmeeting – executive summary

Regularne spotkania statusowe – Boardmeetingi – dają spektakularne rezultaty zarówno pod kątem poprawy efektywności zespołu, jak również angażują większość pracowników w realizację celów, dyskusję o problemach i ich przyczynach oraz w poszukiwanie najlepszych rozwiązań.


Rodzaje Boardmeetingów:

 • Boardmeeting zespołowy
 • Boardmeeting procesowy

Cele Boardmeetingu:

 • koncentracja zespołu na realizacji wspólnych celów
 • wywołanie potrzeby dyskusji o problemach
 • dyskusja o potencjalnych przyczynach tych problemów
 • zgłaszanie pomysłów na ich rozwiązanie

Dlaczego warto i należy prowadzić Boardmeetingi:

 • zwiększenie efektywności oraz zaangażowania zespołu o 15-30%
 • zaadresowanie 8 z 10 oczekiwań pracowników względem lidera
 • koncentracja wszystkich członków zespołu na realizacji celów, kluczowych inicjatyw oraz na systematycznym rozwiązywaniu problemów
 • podłączenie pracowników do zespołu, do organizacji oraz zaangażowanie w jej doskonalenie, czyli ponadprzeciętna zdolność do adaptacji
 • zbudowanie autorytetu lidera wśród zespołu


Boardmeetingi są bardzo skutecznym narzędziem codziennej pracy lidera. Ważne, aby krok po kroku poznać zasady ich przeprowadzania. Dzięki temu, podczas spotkania lider naturalnie wywołuje dyskusję o problemach i z powodzeniem razem z zespołem znajdują przyczynę, dlaczego nie udało się zrealizować celów. Co więcej, robią to bez obwiniania kogokolwiek. Bo ludzie nie mają złych intencji i nie pracują specjalnie źle.

O tym, czym jest Boardmeeting i dlaczego działa tak skutecznie, Radek Drzewiecki, CEO Youniversity & Leanpassion Group, opowiada w jednym z odcinków swojego podcastu Skuteczny CEO, którego możesz słuchać na swojej ulubionej platformie: https://link.chtbl.com/boardmeeting

A jeśli teoria to dla Ciebie za mało, mamy dobrą wiadomość. W ramach nowej formy rozwojowej użytkownicy serwisu Youniversity, oprócz setek seriali rozwojowych, biorą udział w regularnych, comiesięcznych 4-godzinnych Praktycznych Sesjach Live. Podczas każdej sesji omawiane jest szczegółowo tylko jedno narzędzie. Prowadzący sesję koncentrują się nie tylko na teorii, jak to działa, ale przede wszystkim uczą jego praktycznego zastosowania oraz przedstawiają ciekawe i inspirujące case studies z pracy z klientami. Nagrania z wszystkich sesji live dostępne są dla użytkowników serwisu.


Poznaj wybrane opinie uczestników 4h Praktycznej Sesji Live Efektywne narzędzie 5R do budowy zaangażowanego zespołu, która odbyła się 27 kwietnia 2023:

„Doceniamy wprowadzenie do tematu oraz sesję praktyczną, w której dziewczyny budowały kontrakt 5R. Komunikatywność i energia na najwyższym poziomie.”

„Osobiście byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak to szkolenie wpłynęło na mój zespół. Stali się bardziej energetyczni i otwarci niż zwykle.”

„Jedyne (naprawdę delikatne) uwagi od osób, które po raz pierwszy miały styczność z Youniversity: momentami było aż za bardzo dynamicznie ;)”


praktyczna sesja live


Już 23 maja 2023, podczas kolejnej sesji, nauczysz się jak w praktyce przeprowadzać Boardmeeting dla swojego zespołu. Narzędzie to przedstawią Anna Morzy-Brzosko, Transformation Manager Leanpassion i Krzysztof Maruszewski, Transformation Consultant Leanpassion. Zapraszamy!


boardmeeting

Nie przegap okazji – jeśli nie korzystasz jeszcze z Youniversity, już dziś dołącz do grona subskrybentów i wznieś swoje przywództwo na nowy poziom. Tutaj wykupisz dostęp do serwisu: cennik


________________________________________________


Masz pytanie na temat wyzwań biznesowych związanych z rozwojem pracowników w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami, a nasze ekspertki wspólnie z Tobą przeanalizują Twoje wyzwania i znajdą najbardziej wartościowe dla Twojej firmy rozwiązanie.Podziel się tym artykułem z innymi!

ZADAJ NAM PYTANIE NA TEMAT WYZWAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRACOWNIKÓW

Leanovatica sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników, 02 -146 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000976729, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 67.500 PLN, NIP: 5223227909 (dalej: „Youniversity”) informuję zgodnie z zapisami Dyrektywy Cyfrowej 2019/770, iż przesłanie w ramach formularza Bezpłatnej Konsultacji wskazanych danych osobowych i uzyskanie bezpłatnej konsultacji na żądany temat, będzie uprawniało Youniversity do wykorzystania w/w danych do marketingu bezpośredniego tj. wysyłania newsletterów oraz informacji marketingowych drogą mailową i telefoniczną.