PROGRAM ROZWOJOWY SKUTECZNY MANAGER SPRZEDAŻY

Start programu: 10 września 2024

Weź udział w programie, który kompleksowo przygotuje Cię do wzięcia odpowiedzialności za skalowanie przychodów i podjęcia aktualnych wyzwań związanych z zarządzaniem sprzedażą w Twojej organizacji. 

Zyskaj zestaw narzędzi i metod do zwiększenia efektywności procesu sprzedaży i motywacji zespołu sprzedaży: 16 spotkań pełnych wiedzy i narzędzi oraz 16 zadań do wdrożenia. 

Dołącz do programu rozwojowego, uzyskaj Certyfikat Skutecznego Managera Sprzedaży i wyprzedź konkurencję!

KIEROWNICTWO MERYTORYCZNE PROGRAMU
Kacper Kostrzewa
Chief Revenue Officer w Scanye oraz Moniti.app

Co zyskasz jako uczestnik

 • Zyskasz praktyczne narzędzia, by kwalifikować, badać, budować potrzebę zakupową. 
 • Zdobędziesz umiejętności rekrutowania, rozwijania. angażowania i zatrzymywania pracowników.  
 • Opanujesz tworzenie skutecznego, powtarzalnego, skalowalnego i mierzalnego procesu sprzedaży. 
 • Rozwiniesz kompetencje, by szkolić oraz szybko i efektywnie wdrażać nowych pracowników. 
 • Zdobędziesz kwalifikacje do tworzenia motywujących systemów wynagrodzeń.  
 • Udoskonalisz umiejętność wyznaczania celów i tworzenia prognoz sprzedaży w oparciu o dane.
 • Zdobędziesz biegłość w robieniu nowoczesnego prospectingu opartego o cold call i cold mail. 
 • Nauczysz się tworzyć historie sprzedażowe, które sprzedają. 
 • Udoskonalisz domykanie sprzedaży bez nacisków na klientów. 
 • Zaczniesz świadomie przewodzić i skutecznie zarządzać każdego dnia.

Start i czas trwania programu

Pierwsze zajęcia: 10 września 2024
Czas trwania: 12 tygodni 16 sesji online + sesja bonusowa z gościem specjalnym

Praktyczna wiedza

Wiedza, która pomoże zbudować skuteczny, mierzalny i skalowalny proces sprzedaży, który będzie realizował zaangażowany i zmotywowany zespół.

Forma zajęć

Zajęcia online + społeczność uczestników kursu Skuteczny Manager Sprzedaży

DLACZEGO WARTO

Obecne wyzwania rynku, z jakimi mierzy się większość firm posiadających własny dział sprzedaży lub planujących go budować, to przede wszystkim trudności w rekrutacji skutecznych sprzedawców, szczególnie ze względu na nierówny poziom kompetencji, brak doświadczenia czy złe nawyki, z którymi przychodzą do firmy nowi pracownicy. Z poziomu już istniejących zespołów sprzedażowych, to przede wszystkim brak motywacji i zaangażowania, ale również brak autorytetu, za którym pójdą ludzie. Trzecim punktem jest oczywiście brak procesu sprzedaży, wskutek czego sprzedaż opiera się na improwizacji pod kątem analityki, prognoz z „palca” czy wyznaczaniu celów bez poparcia konkretnymi danymi. Wszystko to przyczynia się do braku realizacji celów sprzedażowych, prowokując lawinę kolejnych problemów, z którymi firmy muszą się mierzyć, by przetrwać.

Dlatego stworzyłem wspólnie z Youniversity program rozwojowy Skuteczny Manager Sprzedaży. To program dla liderów, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za skalowanie przychodów w firmie. By tego dokonać, potrzeba dwóch rzeczy: skutecznego procesu sprzedaży oraz zespołu zaangażowanych ludzi, którzy go realizują. To lata moich doświadczeń, zbierania wiedzy, testowania metod i eksperymentowania. Wyróżnikiem tego programu jest holistyczna dbałość o oba te obszary. Wszystko po to, by osoba w roli lidera potrafiła stworzyć zgraną i dobrze naoliwioną maszynę sprzedażową, która generuje ponadprzeciętne wyniki.

KORZYŚCI DLA FIRMY

Jeśli Twoja organizacja mierzy się z niewystarczającymi wynikami sprzedażowymi, które są często skutkiem braku  mierzalnego procesu, improwizacji prognoz i celów sprzedażowych, a w końcu brakiem pomysłu na poprawę jakości sprzedaży, marketingu i obsługi klienta…

jeśli Twoim wyzwaniem jest również trudność w rekrutacji skutecznych sprzedawców, kosztowy i długi procesem onboardingu, który często na długo pozostaje niewiadomą pod kątem zamierzonych efektów…

jeśli Twój obecny zespół ma nierówny poziom kompetencji, niewystarczające doświadczenie złe nawyki, a także nie dąży autorytetem obecnego lidera to mamy dla Ciebie rozwiązanie! 

Mając w organizacji lidera lub liderkę po kursie Skuteczny Manager Sprzedaży, Twoja organizacja zyska:

 • Samodzielnego lidera, który potrafi generować powtarzalną sprzedaż za pomocą swojego zespołu.
 • Lidera, który będzie rekrutował, motywował, lojalizował, wynagradzał i rozwijał swój zespół.
 • Osobę gotową do podjęcia wyzwań zmieniającego się rynku, szukającą sposobów, by osiągać coraz lepsze wyniki.
 • Gotowy, skuteczny, powtarzalny i skalowalny proces sprzedaży.
PROGRAM ROZWOJOWY DLA
Początkujących team leaderów, menedżerów, dyrektorów sprzedaży, którzy chcą osiągać lepsze wyniki i mieć bardziej zaangażowany zespół
Sprzedawców, którzy chcą szybko awansować na stanowiska liderskie
Właścicieli MŚP lub founderów startupów, którzy chcą stworzyć dział sprzedaży lub poukładać procesy sprzedaży, by zaczęły przynosić konkretne rezultaty
Dla wszystkich tych, którzy chcą w procesowy i przewidywalny sposób skalować swój biznes
MODUŁY PROGRAMU
 • Charakterystyka zespołu handlowego.
 • Podział zespołu na role.
 • Budowanie zespołu handlowego.
 • Rekrutacja sprzedawców.
 • Onboarding sprzedawców.
 • Q&A


Czego się nauczysz:

 • Zrozumiesz role i odpowiedzialności w zespole sprzedaży, dzięki czemu zbudujesz dobrze naoliwioną maszynę sprzedażową.
 • Dowiesz się, jak odróżniać topowych od słabych kandydatów do pracy w sprzedaży.
 • Stworzysz swój własny proces rekrutacji handlowca.
 • Dowiesz się, jak wdrażać nowe osoby, aby od startu zaczęły generować wyniki. Stworzysz własny proces onboardingu.


Zadanie na zaliczenie:

 1. Stworzenie procesu rekrutacji sprzedawcy.
 2. Stworzenie procesu onboardingu handlowca.


Daty spotkań online:
10 i 12.09.2024 r. 
godz. 18:00-20:00 

 • Kultura organizacji – misja, wizja i wartości – i dlaczego to szczególnie ważne w dziale sprzedaży.
 • Motywatory niefinansowe budujące zaangażowanie. 
 • Rozwój sprzedawców. 
 • Assesment center zespołu.
 • Ścieżki rozwoju i awansowanie sprzedawców.
 • Q&A


Czego się nauczysz:

 • Dowiesz się, jak stworzyć kulturę działu, która promuje osiąganie ponadprzeciętnych wyników.
 • Poznasz niefinansowe sposoby motywacji handlowców. 
 • Stworzysz roadmapę rozwojową dla siebie i swojego zespołu sprzedaży.
 • Stworzysz proces weryfikacji kompetencji zespołu.
 • Stworzysz klarowny system awansowania osób w zespole.


Zadanie na zaliczenie:

 1. Stworzenie roadmapy rozwoju zespołu.
 2. Stworzenie procesu weryfikacji kompetencji zespołu.
 3. Stworzenie procesu awansów w zespole.


Daty spotkań online:
17 i 19.09.2024 r.
godz. 18:00-20:00 

 • Jak kaskadować wynagrodzenia handlowca w odniesieniu do generowanych przychodów?
 • Jak ustalać motywujące systemy prowizyjne? 
 • Q&A
   

Czego się nauczysz:

 • Stworzysz system prowizyjny dla swojego zespołu.

Zadanie na zaliczenie:

 1. Stworzenie systemu prowizyjnego zespołu.

Daty spotkań online:
24.09.2024 r.
godz. 18:00-20:00

 • Spotkania codzienne – daily.
 • Spotkania 1on1 z liderem. 
 • Sales retrospective – spotkania lidera z zespołem.
 • Feedback w zespole. 
 • Planowanie codziennej pracy sprzedawców. 
 • Q&A

 

Czego się nauczysz:

 • Dowiesz się, jak operacyjnie pracować z zespołem i spełniać swoją rolę jako lider. 
 • Nauczysz się monitorować codzienną pracę zespołu bez micromanagementu.
 • Zrozumiesz, jak za pomocą spotkań 1on1 oraz Sales Retrospective wykorzystywać potencjał zespołu do osiągania ponadprzeciętnych wyników.
 • Dowiesz się, jak planować pracę sprzedawców dla maksymalnej efektywności zespołu.


Zadanie na zaliczenie:

 1. Stworzenie agendy regularnych spotkań Daily, 1on1, Sales Retrospective.
 2. Stworzenie planu pracy dla zespołu.


Daty spotkań online:
26.09. oraz 1.10.2024 r.
godz. 18:00-20:00

 • Framework Growpapa – argumentacja sprzedażowa w odniesieniu do alternatyw klienta.
 • 3 główne fazy procesu sprzedaży oraz ich cele.
 • Proces sprzedaży, a proces zakupowy klienta.
 • Q&A

 

Czego się nauczysz:

 • Stworzysz fundamenty argumentacji sprzedażowej pod proces sprzedaży Twojego produktu / usługi w odniesieniu do alternatyw klienta. 
 • Zrozumiesz 3 główne fazy każdego procesu sprzedaży oraz ich cele.
 • Dowiesz się, jak dostosować swój proces sprzedaży do procesu zakupowego klienta.


Zadanie na zaliczenie:

 1.  Stworzona analiza konkurencyjnych rozwiązań, argumentów sprzedażowych oraz obiekcji klientów – framework Growpapa.
 2. Stworzony proces badania procesu zakupowego klienta.


Daty spotkań online: 

3.10.2024 r.
godz. 18:00 – 20:00

 • Mierzenie procesu sprzedaży na przykładzie – główne metryki. 2. Skuteczność, a efektywność procesu – różnica.
 • Analiza ilościowa, a jakościowa procesu. 
 • Wyznaczanie realnych celów sprzedażowych na podstawie pomierzonych danych.
 • Robienie prognozy sprzedażowej.
 • Q&A


Czego się dowiesz:

 • Zrozumiesz, jakie metryki powinieneś mierzyć w ramach procesu.
 • Dowiesz się jak przeprowadzać analizę ilościową i jakościową procesu, aby właściwie oceniać i poprawiać performance zespołu.
 • Nauczysz się wyznaczać ambitne, jednocześnie realne cele sprzedażowe dla zespołu na podstawie danych.
 • Zrozumiesz, w jaki sposób wyznaczać prognozę sprzedażową na podstawie pomierzonych danych zespołu.
 • Otrzymasz gotowe excele do wyznaczania celów oraz prognozowania sprzedaży.


Zadanie na zaliczenie:

 1. Stworzenie arkusza do pomiarów procesu, wyznaczenie celów oraz prognozy sprzedażowej dla własnego procesu.

 

Daty spotkań online:
8.10.2024 r.
godz. 18:00 – 20:00

 • Cold call jako niezawodny sposób generowania sprzedaży.
 • Cele i struktura rozmowy cold call.
 • Idealny elevator pitch i umawianie spotkań.
 • Rola pre-kwalifikacji w cold call.
 • Najczęstsze obiekcie i odpowiedzi na cold call
 • Cold mailing – jak robić to skutecznie.
 • Tytuł, treść i proces follow-up skutecznych cold maili.
 • Linkedin jako źródło generowanie leadów outbound.
 • Narzędzia automatyzujące prospecting.
 • Q&A


Czego się dowiesz:

 • Nauczysz się wykorzystywać cold calle, cold maile oraz Linkedin do generowania sprzedaży dla swojego zespołu. 
 • Stworzysz proces prospectingowy swojego produktu / usługi. 
 • Dostaniesz gotowe odpowiedzi na najczęstsze obiekcje podczas cold call, takie jak „nie jestem zainteresowany / to nie jest dobry moment / już współpracujemy z konkurencją”.
 • Dowiesz się, z jakich narzędzi do prospectingu warto korzystać, aby automatyzować swoją pracę.


Zadanie na zaliczenie:

 1. Stworzone skrypty wraz z odpowiedziami na obiekcje cold call.
 2. Stworzone cold maile oraz wiadomości prospecingowe na Linkedin

 

Daty spotkań online:

10-15.10.2024 r.

godz. 18:00 – 20:00

 • Cele Discovery Call
 • Dlaczego klient kupi?
 • Dlaczego klient NIE kupi?
 • Kwalifikacja klientów. 
 • Skuteczna obsługa leadów z marketingu. 
 • Jak dobrze poprowadzić rozmowę Discovery z klientem.
 • Q&A


Czego się dowiesz:

 • Dowiesz się, jak badać i budować potrzebę zakupową klienta w ramach procesu sprzedaży.
 • Zrozumiesz w jaki sposób dobierać argumenty sprzedażowe,
 • Nauczysz się właściwie kwalifikować klientów.
 • Nie będziesz marnował czasu zespołu na „oglądaczy”, którzy nie chcą kupić.


Zadanie na zaliczenie:

 1. Stworzenie skryptu rozmowy Discovery Call.

 

Daty spotkań online:

17.10.2024 r.
godz. 18:00 – 20:00

 • Struktura prezentacji 
 • Rola rekwalifikacji klientów.
 • Struktura i kluczowe wskazówki prezentacji sprzedażowych.
 • Tworzenie historii, które sprzedają + przykłady.
 • Pytania angażujące klienta podczas spotkania.
 • Oferta i bodźce zakupowe przyspieszające decyzję klienta.
 • Domykanie sprzedaży bez wciskania.
 • Odpowiedzi na najczęstsze obiekcje.
 • Q&A


Czego się dowiesz:

 • Stworzysz skuteczną prezentację sprzedażową swojego produktu / usługi.
 • Dowiesz się, jak tworzyć historie oraz pytania angażujące, które prowadzą bezpośrednio do domknięcia sprzedaży.
 • Zrozumiesz, jak domykać sprzedaż bez wciskania swojej usługi. 
 • Stworzysz ofertę, która pozwoli klientom podejmować szybsze decyzje zakupowe.
 • Otrzymasz gotowe odpowiedzi na najczęstsze obiekcje takie jak „muszę porozmawiać z szefem / za drogo / muszę się zastanowić” i inne.


Zadanie na zaliczenie:

 1. Stworzenie skryptu prezentacji sprzedażowej.
 2. Przygotowanie odpowiedzi na 90% obiekcji klientów

 

Daty spotkań online:

22 i 24.10.2024 r.
godz. 18:00 – 20:00

 • Podsumowanie kursu. 
 • Prezentacja i omówienie najlepszych prac na forum.
 • Q&A
 • Celebracja!

 

Daty spotkań online:

5.11. i 7.11.2024 r.
godz. 18:00 – 20:00

Dowiedz się więcej o merytorycznej wartości Programu. Pobierz broszurę

Zobacz fragment Konferencji Leadership Excellence Summit, gdzie nasz Ekspert omawia temat skutecznej strategii L&D oraz reskillingu i upskillingu w organizacji

POBIERZ BROSZURĘ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

• rozszerzony zakres merytoryczny
• więcej informacji o programie
• korzyści dla Ciebie i Twojej firmy
• wypowiedź eksperta

Wysyłając zgłoszenie oświadczasz, że zapoznałeś się z Klauzulą informacyjną oraz informacjami o Współadministratorach danych osobowych dostępnymi pod adresem: Klauzula informacyjna.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ

Certyfikat potwierdzający kompetencje Skutecznego Managera Sprzedaży – razem z suplementem do dyplomu i oceną projektu, jako dowód na przełożenie wiedzy na konkretne działania.

12-miesięczny dostęp do Youniversity, przestrzeni rozwoju liderów i menedżerów, z setkami aktualnych materiałów, kursów i seriali rozwojowych przygotowanych przez najbardziej cenionych ekspertów w dziedzinie przywództwa, zarządzania i komunikacji.

Workbook Skutecznego Managera Sprzedaży – zestaw cennych wskazówek, ćwiczeń oraz inspiracji, które pomogą skutecznie przekuć wiedzę w konkretny efekt.

Dostęp do społeczności kursu Skuteczny Manager Sprzedaży – miejsca  wymiany doświadczeń, wzajemnej oceny projektów oraz wspólnego rozwiązywania problemów z innymi uczestnikami kursu.

POZNAJ NASZEGO EKSPERTA
Kacper Kostrzewa

Chief Revenue Officer w Scanye (18 najszybciej rosnącej firmie w Europie Środkowej wg. Deloitte) oraz Moniti.app.

Zajmuje się skalowaniem sprzedaży w firmach, odpowiadając za marketing, sprzedaż oraz obsługę klienta.

Swoje doświadczenie zbierał w branży FMCG (Pepsi), nieruchomości (Metrohouse, Dolcan) oraz IT (Eurocert, Conversion, Scanye).

Buduje swoje zespoły sprzedaży od zera. Opracował autorski Framework GrowPapa, który pozwala w prosty i unikalny sposób zrozumieć sprzedaż.

Dowiedz się więcej o merytorycznej wartości Programu. Pobierz broszurę

Mówią o ekspercie
ZAUFALI NAM
POLECAJĄ NAS
Najczęściej zadawane pytania

Program został skumulowany w 12 tygodni, czyli 16 spotkań online na żywo + dodatkowa, warsztatowa sesja z Radkiem Drzewieckim, podczas których realizujemy 10 modułów merytorycznych i 16 praktycznych zadań domowych. Zajęcia trwają każdorazowo 2 godziny i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Dokładny harmonogram znajdziesz w broszurze.

Tak. Jeśli chcesz rozłożyć płatność na raty, zgłoś to podczas kontaktu z naszym ekspertem. Postaramy się, by płatność za kurs dopasować do Twoich potrzeb.
Tak, każde spotkanie będzie nagrywane, z możliwością odtworzenia na platformie.

W ramach Programu otrzymasz:

 • dostęp do społeczności uczestników Skuteczny Manager Sprzedaży, by na bieżąco rozwiązywać wspólnie zadania, dawać feedback, dyskutować o wyzwaniach i wymieniać się wiedzą i doświadczeniem,
 • 12-miesięczny dostęp do Youniversity – przestrzeni rozwoju liderów i managerów oraz osób aspirujących do tych stanowisk z bazą prawie 1000 filmów, czyli 90+ kursów w 9 kategoriach.
 • Workbook Skuteczny Manager Sprzedaży – zestaw cennych wskazówek, ćwiczeń oraz inspiracji, które pomogą skutecznie przekuć wiedzę w konkretny efekt.
 • Certyfikat oraz suplement do certyfikatu, potwierdzający ukończenie programu i zdobytą wiedzę.
Potrzebujesz więcej informacji?

Mateusz Czarnecki

Business Growth Manager | Sales Manager

PROGRAM ROZWOJOWY
SKUTECZNY MANAGER SPRZEDAŻY

To program, który zmieni Twój mindset i wyposaży Cię w narzędzia do prowadzenia nowoczesnego i skutecznego działu sprzedaży.


Start i czas trwania programu

Pierwsze zajęcia: 10 września 2024

Czas trwania: 12 tygodni

16 spotkań online na żywo i 16 zadań wdrożeniowych

Społeczność Skuteczny Manager Sprzedaży

Bonusowy warsztat o przywództwie z Radkiem Drzewieckim

Cena programu
Early Birds: 5 997 netto*

Regular: 7 997 netto

*najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7 997 zł netto

ZAREZERWUJ SWOJE MIEJSCE I SKORZYSTAJ Z AKTUALNEJ PROMOCJI

Wypełniając formularz rezerwujesz swoje miejsce w Programie w aktualnej cenie. 
Nasi eksperci skontaktują się z Tobą, by przekazać Ci szczegóły i odpowiedzieć na Twoje pytania. 

Rekrutacja trwa!

Wysyłając zgłoszenie oświadczasz, że zapoznałeś się z Klauzulą informacyjną oraz informacjami o Współadministratorach danych osobowych dostępnymi pod adresem: Klauzula informacyjna.

Youniversity Sp. z o.o.
02-146, Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 48

REGON 522278688
NIP 5223227909
KRS 0000976729

© Youniversity 2024

Program Rozwojowy Skuteczny Manager Sprzedaży