CERTYFIKOWANY MANAGER TRANSFORMACJI ESG

Stworzyliśmy unikalny program, który kompleksowo przygotowuje do podjęcia aktualnych wyzwań związanych z ESG, dzięki praktycznemu przejściu przez 7 najważniejszych aspektów – od tematów prawnych, przez mapę interesariuszy, tworzenie strategii, raportowanie, podwójną istotność wpływu społecznego i środowiskowego, SLL oraz obliczanie śladu węglowego.

Zdobądź przewagę na rynku i uzyskaj Certyfikat Managera Transformacji ESG.

Start programu: 27 kwietnia 2024

O PROGRAMIE

Manager Transformacji ESG to kurs stworzony z myślą o tych, którzy już wkrótce będą odpowiedzialni w organizacjach za przygotowanie i wdrożenie strategii ESG oraz za opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju. 

Firmy realizujące strategię ESG charakteryzują się wyższym wzrostem finansowym i optymalizacją, mniejszą zmiennością, wyższą wydajnością pracowników, mniejszą liczbą interwencji regulacyjnych i prawnych oraz niższymi kosztami. 

Nasz kurs Manager Transformacji ESG stworzyliśmy z zamiarem wsparcia organizacji w dostosowaniu swojego podejścia, by mogły sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz coraz bardziej wymagającym oczekiwaniom interesariuszy.

Start i czas trwania programu

Pierwsze zajęcia - 27 kwietnia 2024
Czas trwania - 3 miesiące

Praktyczna wiedza

Wiedza zgodna z wytycznymi CSRD, ESRS oraz 7 zadań praktycznych.

Forma zajęć

7 stacjonarnych, 2-dniowych zjazdów w Warszawie
(co 2 tygodnie: sobota/niedziela 9:00-17:00)

DLACZEGO WARTO

Od 2024 roku obowiązuje już dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która nakłada na firmy obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju. W Polsce do 2026 r. obejmie on około 3500 organizacji (obecnie jest to 150 firm). Aż 90 proc z tych 3500 firm, które nie zajmowało się dotychczas tematem raportowania ESG, musi przygotować się na nowe wyzwania związane ze sprawozdawczością i koniecznością przeprowadzania audytów.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój, szacuje się, że w już w 2024 roku powstanie 1,5 tys. wakatów na te stanowiska. Przed ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju otwierają się nie tylko nowe perspektywy zawodowe, ale i zarobkowe (specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju zarabiają obecnie od 8000 do 12 000 zł, menedżerowie – nawet powyżej 20 000 zł).

KORZYŚCI DLA FIRMY

Implementacja strategii ESG w organizacjach to wymierne korzyści dla firm. Większa adaptacyjność, poprawa wydajności oraz niższe ryzyko interwencji regulacyjnych i prawnych wiąże się z realnymi oszczędnościami i wzrostem finansowym organizacji. Realizacja strategii ESG wpływa również pozytywnie na wizerunek firm, które zobowiązują się tym samym do ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i dbałości o ład korporacyjny.

Z drugiej strony, brak informacji i wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, sposobu określania strategii ESG oraz opracowywania raportu niesie ze sobą ryzyko ogromnych strat dla organizacji.

Podobnie, jak w przypadku raportów finansowych, za nieprawidłowe dane w raportach ESG, na Zarządzie ciąży odpowiedzialność karna i finansowa.

Mając w organizacji certyfikowanego Managera Transformacji ESG, Twoja firma zyska:

 • eksperta z praktyczną wiedzą na temat ESG
 • mapę i sposoby angażowania interesariuszy pod kątem strategii zrównoważonego rozwoju
 • strategię zrównoważonego rozwoju organizacji
 • raporty ESG
 • możliwość podejmowania decyzji na podstawie poprawnie zweryfikowanych danych
 • możliwość uzyskania finansowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach SLL (Sustainability Linked Loan)
PROGRAM ROZWOJOWY DLA OSÓB
odpowiedzialnych za strategię ESG
dostarczających dane wewnętrznie w organizacji
odpowiedzialnych za opracowanie raportu zrównoważonego rozwoju
dostarczających dane w firmach współpracujących z podmiotami, które muszą raportować ESG
MODUŁY PROGRAMU
 • Rozwój koncepcji zrównoważonego rozwoju jako zasady prawa międzynarodowego i wpływ na biznes 
 • Ewolucja CSR do ESG
 • Zasady zrównoważonego rozwoju w Europejskim Zielonym Ładzie – gdzie zmierza biznes – plan rozwoju gospodarczego do 2050 r. 
 • Strategie branżowe – czyli najbardziej palące problemy na drodze do zrównoważonego rozwoju 
 • Zrównoważony rozwój w regulacjach (ekoprojektowanie, greenwashing, paszporty produktowe, postępowanie z odpadami i inne)

Czego się nauczysz:

W ramach modułu poznasz i zrozumiesz podstawowe założenia kluczowych dyrektyw oraz ryzyka wynikające z ich niezastosowania w organizacji.

Na zaliczenie: 

Diagnoza ryzyk, konsekwencji i potencjalnych kosztów wynikających z kar, związanych z nową legislacją.

Prowadząca: Agnieszka Oleksyn-Wajda

 • Mapowanie interesariuszy
 • Kanały, narzędzia oraz częstotliwość komunikacji z interesariuszami w myśl ESRS, 
 • Dobre praktyki komunikacji z interesariuszami.

Czego się nauczysz:

W ramach modułu zapoznasz się z procesem i zdobędziesz umiejętność opracowywania mapy interesariuszy oraz proponowania częstotliwości i kanałów komunikacji z nimi w myśl ESRS.

Na zaliczenie: 

Opracowanie mapy interesariuszy dla firmy z wybranej branży oraz zaplanowanie sposobów komunikacji.

Prowadząca: dr Marta Szymborska

 • Zrozumienie kontekstu organizacji,
 • Identyfikacja wpływu,
 • Przeprowadzenie analizy istotności,
 • Analiza istotności a długotrwałe tworzenie wartości. 

Czego się nauczysz:

W ramach modułu nauczysz się przeprowadzania w firmie analizy istotności tematów ESG oraz zdobędziesz umiejętność określania kluczowych obszarów ujawnień i priorytetów działań w ramach zrównoważonego rozwoju organizacji. 

Na zaliczenie: 

Opracowanie 5 kroków podwójnej istotności wg EFRAG na przykładzie wybranej branży.

Prowadzący: Jakub Krzewina

 • Elementy strategii zrównoważonego rozwoju,
 • Budowanie strategii ESG krok po kroku,
 • Dobre praktyki tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju.

Czego się nauczysz:

W ramach modułu zdobędziesz umiejętność opracowania strategii ESG z uwzględnieniem elementów takich jak m.in. wpływ, istotne SDGsy, benchmark branżowy czy kluczowe trendy w branży.

Na zaliczenie: 

Przygotowanie strategii ESG dla firmy z wybranej branży.

Prowadząca: dr Marta Szymborska

 • Standardy raportowania zrównoważonego rozwoju,
 • Raportowanie ESRS,
 • Dobre praktyki raportowania na przykładzie najlepszych

światowych i lokalnych raportów zrównoważonego rozwoju. 

Czego się nauczysz:

W ramach modułu zdobędziesz umiejętność opracowania raportu zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi opisanymi w CSRD.

Na zaliczenie: 

Przygotowanie szpigla raportu zrównoważonego rozwoju dla firmy z wybranej branży.

Prowadząca: dr Marta Szymborska.

 • Rynki finansowe a ESG,
 • Rodzaje kredytów opartych o wskaźniki zrównoważonego rozwoju,
 • Taksonomia UE i zewnętrzne finansowanie,
 • SLL (ang. Sustainability Linked Loan – kredyt zrównoważonego rozwoju) krok po kroku.

Czego się dowiesz:

W ramach modułu poznasz zależności pomiędzy rynkami finansowymi a ESG oraz dowiesz się, w jaki sposób pozyskać zewnętrzne finansowanie dla firmy oparte o wskaźniki zrównoważonego rozwoju.

Na zaliczenie: 

Opracowanie KPI dla wybranej firmy do kredytu SLL. 

Prowadzący: Jakub Krzewina

 • Zakresy emisji gazów cieplarnianych,
 • Zakres 1,2,3 GHG Protocol, 
 • Praktyczne Metody i narzędzia obliczania śladu węglowego organizacji,
 • Case study firm z różnych branży (m.in. fashion i tekstylnej).

Czego się dowiesz:

W ramach modułu poznasz zakresy emisji gazów cieplarnianych (zakres 1,2,3 GHG Protocol) oraz opanujesz praktyczne metody i narzędzia obliczania śladu węglowego organizacji.

Na zaliczenie: 

Przyporządkowanie danych kategorii do zakresów emisji GHG Protocol (zakres 1,2,3).

Prowadząca: Weronika Czaplewska

Szczegóły wkrótce.

Dowiedz się więcej o wartości merytorycznej programu Pobierz broszurę

Zobacz fragment Konferencji Leadership Excellence Summit, gdzie nasi eskperci omawiają ryzyka i szanse związane z wdrożeniem ESG

POBIERZ BROSZURĘ
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

• rozszerzony zakres merytoryczny
• więcej informacji o ESG
• korzyści dla Ciebie i Twojej firmy
• wypowiedź eksperta

Wysyłając zgłoszenie oświadczasz, że zapoznałeś się z Klauzulą informacyjną oraz informacjami o Współadministratorach danych osobowych dostępnymi pod adresem: Klauzula informacyjna.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ

Certyfikat potwierdzający kompetencje Managera Transformacji ESG uzyskany na podstawie stworzenia i obrony projektu dotyczącego budowania strategii, mapy interesariuszy oraz standardów raportowania ESG.

12-miesięczny dostęp do Youniversity – przestrzeni rozwoju liderów i menedżerów z setkami aktualnych materiałów, kursów i seriali rozwojowych, przygotowanych przez najbardziej cenionych ekspertów w dziedzinie przywództwa, zarządzania i komunikacji.

Workbook Managera Transformacji ESG stanowiący zbiór praktycznej wiedzy z zakresu wdrażania niezbędnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w organizacjach.

Konsultacje oraz feedback do projektu – możliwość indywidualnych konsultacji oraz feedbacku do całego przygotowanego projektu zaliczeniowego, który poprowadzi dr Marta Szymborska

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW
dr Marta Szymborska

od 15 lat zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju. Wdrażała pierwszą strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Raben na 11 krajów. Odpowiadała za stworzenie, wdrożenie i realizację strategii PR, ESG oraz zaangażowania społecznego. Od 2015 roku regularnie publikuje raporty zrównoważonego rozwoju.

Współtworzone przez nią raporty zrównoważonego rozwoju, m.in. dla Fundacji „Podaj dalej” i „Dorastaj z nami” były trzykrotnie nagradzane w konkursie na najlepsze raporty zrównoważonego rozwoju organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Napisała ponad 200 publikacji na temat zrównoważonego rozwoju.

W 2022 roku obroniła doktorat na temat wpływu strategii ESG na wizerunek marki.

W 2023 roku pomagała w opracowaniu strategii ESG – m.in. dla No Limit, Arra Group, Solar, Alfa Terminal.

Prowadzi zajęcia z ESG na pierwszym MBA ESG na Uczelni Łazarskiego i EMBA na Akademii Kaliskiej.

Jest członkiem Grupy ds. Taksonomii w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W 2023 roku przeszkoliła ponad 2000 osób z zakresu ESG.

Współpracuje w projekcie Forbes Kompas ESG, w ramach którego prowadzone są webinaria dla polskich firm.

Agnieszka Oleksyn-Wajda

Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Współtwórca i kierownik Akademii Biznesu i Prawa w Sektorze Mody oraz studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii. Twórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo Ochrony Środowiska na Uczelni Łazarskiego. Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem m.in. w doradztwie w ramach KPMG.

Ekspertka UN Global Compact Network Polska, członek grupy roboczej ds. legislacji dla sektora zrównoważonej mody. Członek grupy roboczej Sustainable Fashion Consumption. W 2020 r. członek grupy roboczej – Promoting broader climate action z ramienia Uczelni Łazarskiego jako organizacji wspierającej Fashion Climate Charter. EU Climate Pact Ambassador powołany przez Komisję Europejską.

Wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Członek Komitetu CSR we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Autorka, wykładowczyni, speakerka na konferencjach. Mentorka w programach mentoringowych (m.in. w Fundacji Liderek Biznesu, „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (edycja studencka)”.

Jakub Krzewina

Wieloletni praktyk ESG i pasjonat zrównoważonego rozwoju. Laureat konkursu Raporty Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Z sukcesem przeprowadził również firmę przez proces uzyskania drugiego w Polsce finansowania zewnętrznego opartego na wskaźnikach ESG.

Obecnie pracownik firmy Światłowód Inwestycje, w której z sukcesami wdraża od podstaw kompleksowe rozwiązania ESG, realizując ambitne oczekiwania inwestorów.

Do 2021 roku pracował w Grupie Raben, gdzie m.in. opracował i wdrożył Strategię ESG, raportował dane niefinansowe zgodnie z GRI, poddając je niezależnej weryfikacji zewnętrznej, wdrożył platformę do raportowania danych, odpowiadał za ślad węglowy całej organizacji i wiele innych działań z obszarów społecznego i środowiskowego. Jest na bieżąco ze wszelkimi międzynarodowymi standardami zarządzania, platformami ratingowymi ESG, a także najnowszymi oraz nadchodzącymi regulacjami UE dot. zrównoważonego rozwoju.

Weronika Czaplewska

Strateżka, ekspertka ds. ESG i zarządzania śladem węglowym firm, organizacji, produktów i samorządów.

Współzałożycielka i wiceprezeska Envirly – rozwiązania webowego do zarządzania zrównoważonym rozwojem, raportowaniem ESG, śladem węglowym organizacji i produktu. Ma bogate doświadczenie w budowaniu strategii biznesowych i rozwoju projektów prośrodowiskowych.

Ekspertka programu Climate Leadership przy UN Environment. Członkini Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, członkini Komisji Środowiska Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Prezeska Fundacji Rozwoju Zawodowego Quantitative Finance. Celem statutowym fundacji jest edukacja w zakresie finansów, w tym zrównoważonego rozwoju.

Absolwentka London School of Economics (Ekonomia, Filozofia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Ekonomia, Matematyka). Doświadczenie zdobywała na międzynarodowych wyjazdach stypendialnych i szkoleniach (Chiny, Singapur, Stany Zjednoczone, Czechy).

Dowiedz się więcej o wartości merytorycznej programu Pobierz broszurę

ZAUFALI NAM
POLECAJĄ NAS
Potrzebujesz więcej informacji?

Aneta Piasecka

New Business Manager

CERTYFIKOWANY MANAGER TRANSFORMACJI ESG

Program, stworzony w odpowiedzi na wyzwania związane z obowiązkiem sprawozdawczości wynikającym z unijnej dyrektywy CSRD oraz standardami raportowania ESRS. Działania firm w tym zakresie będą podlegać audytowi, a dane muszą znaleźć się w raportach ESG (Environmental, Social, Governance).

Start i czas trwania programu

Pierwsze zajęcia - kwiecień 2024
Czas trwania - 3 miesiące

Cena programu
Early Birds: 20 997 zł netto*

Cena regularna: 29 997 zł netto

*najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20 997 zł netto

ZAPISZ SIĘ NA CERTYFIKOWANY PROGRAM

Wypełniając formularz, otrzymasz na wskazany adres email broszurę kursu w której znajdziesz więcej informacji:

• rozszerzony zakres merytoryczny
• pełne informacje o prowadzących
• dodatkowe informacje o ESG i nowych regulacjach prawnych

Wysyłając zgłoszenie oświadczasz, że zapoznałeś się z Klauzulą informacyjną oraz informacjami o Współadministratorach danych osobowych dostępnymi pod adresem: Klauzula informacyjna.

Youniversity Sp. z o.o.
02-146, Warszawa
ul. Komitetu Obrony Robotników 48

REGON 522278688
NIP 5223227909
KRS 0000976729

© Youniversity 2024

Certyfikowany Program Rozwojowy