Top 10 kompetencji przyszłości przydatnych na rynku pracy

W 2020 roku Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało listę 10 kompetencji, które będą najbardziej pożądane na rynku pracy w ciągu najbliższych pięciu lat. Posiadanie tych umiejętności ułatwi osiąganie sukcesu w szybko zmieniającym się świecie. Jaką wiedzę należy zdobyć już dziś, by procentowała w przyszłości?


1. Myślenie innowacyjne i analityczne

Niezależnie od swojej wielkości, firmy stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Ten postęp sprawił, że przedsiębiorstwa szczególnie cenią tych pracowników, którzy potrafią myśleć nieszablonowo. Których umiejętność analizy i szerszego spojrzenia sprawia, że mają łatwiej znajdują innowacyjne rozwiązania pojawiających się problemów. Dzięki pracownikom, którzy posiadają te kompetencje, stając w obliczu nowych wyzwań, firmy nie zostają w tyle za konkurencją.


2. Aktywne uczenie się

Koncepcja aktywnego uczenia, znana już w czasach Arystotelesa, jest kompetencją przyszłości i teraźniejszości. Polega na tworzeniu sytuacji, w których aktywnie poszukujemy informacji i tworzymy własną wiedzę. Może to być poprzez czytanie, kursy online, serwis rozwojowy Youniversity), dyskusje, eksperymentowanie.


3. Kompleksowe rozwiązywanie problemów

Żyjemy w świecie, w którym problemy są coraz bardziej złożone. Doskwiera nadmiar wiedzy i bezustanna zmiana. Kompleksowe rozwiązywanie problemów staje się więc kluczową częścią nowoczesnego miejsca pracy, nastawionego na ciągły rozwój. Rozwiązywanie problemów to kompetencja przyszłości, która wymaga kreatywności i innowacyjności. Musi być doskonalona z czasem i wzmacniana przez praktykę.


4. Myślenie krytyczne i analiza

Krytyczne myślenie to umiejętność analizy i oceny. Chcemy wiedzieć więcej, widzieć szerzej, głębiej, mądrzej. Krytyczne myślenie polega na dostrzeganiu różnic oraz na jasnym i racjonalnym myśleniu o napotkanych problemach. Służy temu, by dotknąć sedna, ustalić fakty, dotrzeć do prawdy. Odróżnić prawdę od fałszu. Umiejętność analizy pozwala uniknąć zagrożenia utożsamiania faktów z opiniami.

Fakty zamiast opinii
Fakty zamiast opinii

5. Kreatywność, innowacyjność i inicjatywa

Kreatywność jest jedną z kluczowych kompetencji przyszłości, która ułatwia osiąganie sukcesu. To inaczej otwartość na nowe inicjatywy i zdolność rozwiązywania problemów w sposób nieszablonowy. Kreatywne myślenie generuje wartościowe pomysły, które powstają poza utartymi schematami. Daje unikalną perspektywę spojrzenia i pozwala dostrzegać możliwości zmiany, wzrostu i rozwoju.


6. Przywództwo i wpływ społeczny

Współczesna gospodarka i rynek pracy coraz bardziej wymuszają na pracownikach umiejętność działania w grupach. Jednak to na liderach ciąży odpowiedzialność za efekty ich pracy. Dlatego świadome przywództwo jest jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Gotowość do podejmowania decyzji, umiejętność przewodzenia innym i branie za nich odpowiedzialności, to cechy lidera, który jest otwarty na potrzeby swojej grupy i nie polega od opinii innych osób.


7. Używanie, monitorowanie i kontrola technologii

Technologia wpływa na każdą sferę życia. Jest kluczowa dla sprawnego funkcjonowania firmy, jej produktów oraz usług, ale również wszystkich pracowników. Dziś każda organizacja potrzebuje dobrze zorganizowanego środowiska IT, aby móc rozwijać się i stale udoskonalać. Bez dostatecznej infrastruktury IT nie można sobie pozwolić na efektywne funkcjonowanie w nowoczesnym świecie wirtualnych technologii i ekosystemów cyfrowych.


8. Projektowanie i programowanie technologii

Ilość dostępnej technologii rośnie, a dzięki umiejętności programowania i projektowania technologii, będziemy w stanie dostosować rozwiązania technologiczne do własnych potrzeb, jak i również tworzyć własne unikatowe rozwiązania. Przekłada się to na sprawne funkcjonowanie całej firmy i przyspiesza rozwój jej produktów i usług.


9. Odporność i tolerancja na stres oraz elastyczność

Odporność i tolerancja na stres to bardzo ważne kompetencje. Pomagają pokonywać wszelkie trudności i nie poddawać się, kiedy się pojawią. Pandemia pokazała jak ważna jest odporność psychiczna i elastyczność w miejscu pracy. Coraz częściej mówi się o negatywnych skutkach pracy pod ciągłą presją. Pracownicy, którzy nie radzą sobie z nadmiernym stresem, częściej dotyka problem wypalenia zawodowego.


10. Rozumowanie, rozwiązywanie problemów i koncepcji

Gdy firma przechodzi gwałtowne zmiany, pracownicy potrzebują przestrzeni do swobodnego i kreatywnego generowania nowych pomysłów. Również możliwość oceny pozwala im przejść przez trudne sytuacje i zmierzać do przodu. Burza mózgów lub dedykowana przestrzeń w chmurze, gdzie pracownicy mogą rozwiązywać i zgłaszać problemy, okazują się często bardzo pomocne. Dzięki rozwiązaniu jakim jest Dysk Google lub system do zgłaszania problemów Sherlock Waste, pracownicy mogą opierać pomysły na współpracownikach i wskazywać, co działa, a co nie, a także udoskonalać resztę.


Więcej informacji znajdziesz w raporcie The Future of Jobs 2020 opracowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Jeśli chcesz rozwijać siebie lub swoich pracowników, nawet mając ograniczone zasoby czasowe, sprawdź dedykowany serwis rozwojowy Youniversity, który wspiera zdobywanie nowych kompetencji, cenionych na rynku pracy.

Czy ten artykuł był przydatny? Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *