3 etapy uczenia się – zdobywanie, interpretowanie i wdrażanie wiedzy

Ucząca się organizacja to taka, która stawia na ciągły rozwój poprzez zdobywanie wiedzy. W poprzednim wpisie na blogu sprawdzaliśmy Czy Twoja firma jest uczącą się organizacją. Aby stworzyć środowisko sprzyjające uczeniu się, w pierwszej kolejności należy podjąć kroki, które ułatwią zdobywanie wiedzy, interpretowanie jej i umiejętne zastosowanie (3 etapy uczenia się).


Zdobywanie wiedzy

W dzisiejszych czasach cierpimy na nadmiar wiedzy. Lubimy ją gromadzić, docierać do coraz to nowych informacji, kupujemy książki, których nie mamy czasu przeczytać. Jesteśmy zbieraczami kursów, szkoleń i raportów. Ten nadmiar wiedzy jest coraz większym problemem, zwłaszcza dla tzw. uczących się organizacji.

Dlatego potrzebne są osoby, które staną się dla firmy kuratorami wiedzy, czyli dostarczycielami wiedzy opartej na sprawdzonych informacjach, pozyskanej ze sprawdzonych źródeł. Również rozwojowy serwis Youniversity.be, który dostarcza wyselekcjonowaną wiedzę, dopasowaną do potrzeb jej odbiorcy, może pełnić rolę kuratora wiedzy w organizacji.

etapy uczenia się
Zdobywanie wiedzy

Codziennie dociera do nas nadmiar informacji, dlatego kolejną ważną kwestią, o którą należy zadbać w trakcie zdobywania wiedzy, jest umiejętne oddzielenie sygnału od szumu. W firmie, w zespołach, na co dzień spotykamy się z szumem, czyli sprzecznymi, mylącymi, niewartościowymi informacjami, które przesłaniają prawdziwy przekaz. Należy szukać sygnałów – tego, co jest prawdziwe, co może mieć realny wpływ na organizację.


Jak myślenie krytyczne wspiera proces uczenia się

Bardzo przydatne w procesie uczenia się jest myślenie krytyczne. Pomaga zweryfikować jakie błędy poznawcze działają na każdego z nas:

  • Naiwny realizm – uważamy, że jesteśmy bardzo obiektywni, że wszystko, co myślimy jest prawdziwe, skoro to my o tym pomyśleliśmy
  • Filtrowanie – część informacji nie dociera do nas przez nasze modele mentalne. Nakładamy filtry, działamy według starego schematu i liczymy na to, że ciągle będą działały
  • Martwe punkty – widzimy jedynie fragment organizacji, dlatego warto rozmawiać z innymi uczestnikami swojego biznesu i sprawdzać ich perspektywę. Dzięki temu można uniknąć martwych punktów

Interpretowanie wiedzy

Sztuka zarządzania nie polega na zbieraniu informacji, ale na ich interpretowaniu. Niestety, każdy interpretuje zgromadzoną wiedzę w zupełnie inny sposób, a z tych samych danych można wyciągnąć zupełnie inne wnioski.

Więc czego potrzebujemy? Przede wszystkim wspólnego podważania, funkcji adwokata diabła, który zacznie zadawać pytania i powie, że nie zgadza się z pozostałymi. W uczeniu się i interpretowaniu zdobytej wiedzy ważne jest, by sprawdzać jakie wnioski możemy z niej wyciągnąć. Jest to proces tłumaczenia sobie nawzajem, co może się stać w związku z tymi informacjami.

  • Cztery scenariusze – to jedna z technik, którą stosuje się w myśleniu o przyszłości. Interpretacja zebranych w ten sposób danych zakłada, że wszystko może pójść wielokierunkowo, a także, że te same dane i te same informacje można zinterpretować w zupełnie inny sposób
  • Zadawanie pytania – „A co, jeśli jest inaczej?” to pytanie, które warto zadać po każdej wymianie zdań, omawianiu wniosków na spotkaniach, jakiejkolwiek interpretacji informacji, analizie raportów czy danych statystycznych. A co, jeśli naprawdę można zinterpretować coś zupełnie inaczej niż głosi pierwszy, główny nurt myśli?
  • Efekt wspólnej wiedzy – to błąd poznawczy, który często występuje w zespołach, gdzie w trakcie rozmowy trudno nie zgodzić się z większością. Zwykle rozmawiamy o tym, z czym się zgadzamy, dlatego trudno być osobą, która otwarcie powie, że myśli inaczej. Warto więc nadawać tę rolę odgórnie i pozwolić na zadawanie pytania: A jeśli jest inaczej, to jest jak?

Sztuka zadawania pytań

Odwaga zadawania pytań jest bardzo pomocna w procesie uczenia się. Dzięki niej nie tylko zdobywamy nową wiedzą, ale też szybciej trafnie ją interpretujemy. Najlepsze pytania, które zawsze warto zadać, to:

  • Dlaczego myślisz tak, jak myślisz? Jaką drogą doszedłeś do tej informacji?
  • Jakie inne alternatywy rozważałeś? Co jeszcze oprócz tego wniosku możesz z tego wyciągnąć?

Stosowanie wiedzy w praktyce

Kiedy już zebraliśmy i zinterpretowaliśmy wiedzę, trzeba jeszcze wdrożyć ją w działania. Tu pojawiają się problemy, ponieważ nowe pomysły często napotkają na pewien opór. Dlatego tak ważne jest, by przyzwyczajać ludzi do nowych pomysłów, do tego, że stosowanie ich jest przydatnym oraz prostym do wykonania na co dzień krokiem w procesie uczenia się. Jak to zrobić?

W swojej rozwojowej serii w serwisie Youniversity, Edyta Paul proponuje, aby wszędzie tam, gdzie mamy różnego typu działania wdrożeniowe, po szkoleniach, warsztatach, czy po zakończonych projektach, zastosować metodę tzw. partnerów produktywności.

Polega ona na łączeniu dwóch, trzech osób w małe grupki, które przez parę tygodni tworzą spotkania typu mastermind. Rozmawiają o tym, jakie mają problemy z wdrożeniem wiedzy, co próbowali zastosować, co okazało się dla nich najtrudniejsze. Omawiają i sprawdzają, co działa, a co nie, dzięki czemu skuteczność wdrożeń w organizacji znacznie rośnie.


Podsumowanie procesu uczenia się

Nakreślone trzy etapy uczenia się tworzą środowisko niezbędne do tego, żeby zespół w ogóle miał ochotę na naukę i by powstała przestrzeń temu sprzyjała. Punktem wyjścia w tym procesie jest akceptowanie różnic.

W tym przypadku inne zdanie, a nawet konflikt, sprzyja nauce. Problem pojawia się tam, gdzie jest jednomyślność, dlatego nie warto upiększać informacji zwrotnej, gdy się z czymś nie zgadzacie. Wyciągajcie wnioski – one nie muszą być spójne z całym zespołem. Szukajcie nowej wiedzy, nowych sposobów myślenia i wyciągajcie wnioski ze wszystkich błędnych działań.

Co sprzyja nauce?

Sięgnijcie do serwisu Youniversity – zachęcajcie ludzi do obejrzenia jednego odcinka z dowolnej serii. Wybierzcie temat, który Was interesuje i sprawdźcie czy chcecie w zespole uczyć się myślenia krytycznego, radzenia sobie z błędami, czy np. pracy z oporem. Po obejrzeniu zorganizujcie spotkanie, przedyskutujcie zdobytą wiedzę, pokażcie sobie różne wizje, sprawdźcie, gdzie to konkretnie możecie zastosować. Jest to najlepszy sposób na rozwijanie uczącej się organizacji.

Więcej na temat procesu zdobywania wiedzy znajdziecie w rozwojowej serii Edyty Paul, pt. „Ucząca się organizacja”, dostępnej tylko w serwisie Youniversity.be.

Czy ten artykuł był przydatny? Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *